Björklunds krav på Allianspartierna

1 av 7
SAMHÄLLE

SÄLEN. Allianspartierna har ännu inte enats om någon gemensam försvarspolitik inför valet nästa år.

Nu ställer Liberalerns partiledare Jan Björklund ett hårt krav på de övriga borgerliga partierna.

– Satsningar på försvaret måste gå före sänkningar av det totala skattetrycket om vi bildar en Alliansregering, säger han.

När regeringen förra året slöt en överenskommelse över blockgränsen om försvarspolitiken de kommande åren så valde Liberalerna som enda Alliansparti att stå utanför. Partiet, som själv var med och rustade ned försvaret under sina regeringsår, menade att satsningarna som gjorde var alldeles för små.

Inför Folk och försvars rikskonferens i Sälen har alla fyra borgerliga partier sagt att det behövs mer pengar till det svenska försvaret - och flera av dem vill se det snabbt.

Längst har Liberalerna gått, som vill skjuta till pengar omgående och har som mål att Sverige år 2026 ska lägga minst två procent av BNP på försvaret, närmast en fördubbling jämfört med i dag.

När L-ledaren Jan Björklund i dag medverkade på konferensen i Sälen ställde han också ett krav på de andra Alliansledarna inför förhandlingar, både före och efter valet 2018.

– Satsningar på försvaret måste gå före sänkningar av det totala skattetrycket om vi bildar en Alliansregering. Detta kommer att gå före mycket annat i Liberalernas budgetalternativ, säger han.

Björklund vill dock inte släppa kravet på slopad värnskatt, ett klassiskt liberalt krav.

– Försvarssatsningar kommer att gå före sänkningar av det totala skattetrycket. Inom det kan man göra förändringar, där man sänker en skatt och höjer en annan. Det finns starka skäl att Sverige ska göra en skattereform där man sänker skatten på arbete och höjer på miljö. Visst kan man slopa värnskatten, men då får man höja andra skatter.

Tror du de andra Allianspartierna är beredda att satsa på försvaret i stället för att sänka skatten?

– Den frågan får ställas till dem. Men jag upplever att det skett en väldig positionsförskjutning från några av de andra Allianspartierna nyligen kring försvaret. Det välkomnar jag, det är steg i rätt riktning. Sedan finns det fortfarande en skillnad mellan vad vi och de vill.

Men alla inom Liberalerna är inte nöjda med Björklunds krav. Liberala ungdomsförbundets ordförande Joar Forssell gillar inte att hans partiledare öppnar upp för att inte sänka skatter i regeringsställning.

– Försvaret av Sverige är en förutsättning för all politik är övrigt. Man kan inte ha LSS, som L drivit hårt, om vi inte har ett försvar som fungerar. Men det är snarare så att satsningar på försvaret går därför före alla andra prioriteringar i statsbudgeten, än att det går före skattesänkningar. För de är också nödvändiga.

Luf vill i stället se att staten sparar pengar på annat håll för att ha råd med försvarssatsningar.

– Man kan behovspröva fler bidrag, förkorta föräldraförsäkringen och ta bort en del skatteavdrag. Då kan vi sänka skattetrycket samtidigt som vi kan finansiera det som är välfärdens kärna, i det här fallet försvaret.