Hård kritik mot Mona Sahlin från Alice Bah Kuhnke

Hård kritik riktas nu mot Mona Sahlin från kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Detta sedan en utredning visat stora brister med en anhöriglinje för personer på väg att ansluta sig till extremistiska miljöer.

– Den ansvarige bär det yttersta ansvaret att man lever upp till direktiven. Mona Sahlin bar det yttersta ansvaret, säger Alice Bah Kuhnke.

I en rapport som regeringen beställt avslöjas stora brister kring den stödlinje som samordnaren mot våldsbejakande terrorism startade för ett år sedan. Den skulle fungera som ett stöd för anhöriga till personer som var på väg att ansluta sig till extremistiska miljöer, men färre än hälften av dem som ringde kom fram.

Medarbetarna som jobbade med linjen var dessutom dåligt utbildade för uppdraget.

”Ingen rolig läsning”

Alice Bah Kuhnke riktade i P1 Morgon skarp kritik mot den dåvarande samordnaren Mona Sahlin.

– Den utvärdering som regeringen tagit initiativ till är ingen rolig läsning, säger Alice Bah Kuhnke.

Hon menar att direktiven från regeringen varit tydliga, men att de inte följts av Mona Sahlin.

Vilka direktiv har hon inte följt?

– De handlade om att samordnaren skulle utbilda utföraren, i det här fallet Röda korset. Samordnaren skulle säkerställa kompetensen hos utföraren och ta fram riktlinjer och rutiner för samtalen som kommer in. De här direktiven har inte följts, säger Alice Bah Kuhnke till Aftonbladet.

Hur allvarligt är det här?

– Det är allvarligt och anmärkningsvärt. Hade den dåvarande samordnaren följt regeringens direktiv hade resultatet sannolikt blivit bättre, säger Alice Bah Kuhnke.

Hur stort ansvar bär Mona Sahlin?

– Det är alltid så att den ansvarige bär det yttersta ansvaret att man lever upp till direktiv. Mona Sahlin bar det yttersta ansvaret, för verksamheten.

Vill inte kommentera

Mona Sahlin har avböjt att kommentera kritiken från utredarna och hänvisar i stället till kansliet på myndigheten och till Röda korset, den organisation som utförde uppdraget. Det har fått den nuvarande samordnaren Hillevi Engström (M) att reagera.

– Är man chef på en myndighet, då har man det fulla ansvaret och då ska man inte skylla ifrån sig på ett kansli, säger hon i P1 Morgon.

Hillevi Engström efterträdde Mona Sahlin som samordnare.
Hillevi Engström efterträdde Mona Sahlin som samordnare.

Hillevi Engström säger till Aftonbladet att när hon tog över uppdraget den 29 augusti kom hon till en rörig arbetsplats.

– Jag uppfattade det som att hon (Mona Sahlin reds. anm.) inte varit så närvarande. Därför hade det brustit i ledarskapet. Det här är som en myndighet och när man är van att jobba statligt eller i en kommun är man upplärd med att det ska vara ordning och reda. Det här det funnits förbättringsområden.

”Mer ordning och reda”

Hillevi Engström säger att när hon tillträdde hade avtalet med Röda korset redan avslutats. I februari ska Rädda barnen istället ta över telefonen.

– Jag har gjort det bästa jag har kunnat de fyra månaderna jag har varit aktiv. Jag tycker vi har jobbat på bra och att jag tror att medarbetarna tycker att det blivit mer ordning och reda.

Hillevi Engström slutar inom kort som samordnare. Aftonbladet har sökt Mona Sahlin för en kommentar.

Publisert: