Ministern om släppta imamerna: Man blir förbannad

Norge har försökt utvisa islamist i tio år – utan att lyckas

De släppta imamerna utgör enligt Säkerhetspolisen ett hot mot Sveriges säkerhet – men de kan inte utvisas eller hållas inspärrade.

Regeringen hävdar att den gör allt den kan för att få männen att lämna landet men medger att det är otroligt svårt.

– Norge har försökt utvisa Mulla Krekar i tio år, men det har inte gått, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

De sex imamerna och religiösa ledarna bedöms utgöra ett säkerhetshot mot Sverige och har hållits i förvar. Regeringen vill utvisa dem med hjälp av lagen om särskild utlänningskontroll, men ingen av dem kan utvisas eftersom det finns så kallat verkställighetshinder.

Morgan Johansson (S) menar att det är ett dilemma för alla västerländska länder. Det finns ett utvisningsbeslut, men det kan inte verkställas eftersom personen riskerar tortyr i sitt hemland.

Han riktar samtidigt ilska mot männen. Vissa av dem har enligt terrorexperter uppmanat människor att ansluta sig till terrorrörelser.

– På ett moraliskt plan är det klart att man blir förbannad. Det är personer som har varit i Sverige länge, ibland i 20 år, och så tackar de oss på det här sättet, säger han under en träff med riksdagsjournalisterna.

Vill inte ha dem kvar

För att illustrera problematiken tar ministern som exempel islamisten Mulla Krekar, som Norge har velat utvisa i tio år, utan framgång. Krekar kommer likt en av imamerna, Abo Raad, från Irak.

– Vi är inte ensamma om det här problemet. Vi vill inte att de ska vara kvar, men vi är också rättsstater, vi kan inte bidra till att folk blir torterade, säger Morgan Johansson.

Så du ser ingen möjlighet att få de här personerna utvisade inom en överskådlig framtid?

– Vi ska göra allt vi kan för att försöka få dem avvisade. Jag hoppas att vi kan undanröja de här verkställighetshindren. Under tiden gäller att vi har dem under sträng bevakning. Vi ska bland annat utvidga lagen om särskild utlänningskontroll.

Kan få bära fotboja

Förra året tillsatte regeringen en utredning om att se över lagen. Den ska redovisas i mars nästa år. Det handlar bland annat att ge polis och säkerhetspolis större möjligheter till att bevaka misstänkta personer.

– Fotboja finns med som ett förslag på åtgärd, säger Morgan Johansson.

De sex männen togs i förvar i våras efter beslut av Säpo. Flera av dem har pekats ut som ledande i radikala islamistiska rörelser i Sverige. Någon formell brottsmisstanke har dock aldrig presenterats av myndigheterna. Nyligen beslutades det att männen ska släppas från förvar, men de har fortfarande anmälningsplikt.

Publisert:

LÄS VIDARE