Hadzialic: Så kan vi stoppa uppsägningar på Karolinska

Ett räddningspaket på en halv miljard – för att stoppa uppsägningar av läkare och undersköterskor på Karolinska sjukhuset.

Det presenterar nu Aida Hadzialic (S) i Region Stockholm:

– Uppsägningar skulle hota patientsäkerheten och försvaga sjukvården i Stockholm, säger hon.

Inför regionfullmäktiges sammanträde i morgon lägger Socialdemokraterna i Region Stockholm fram det man kallar ”ett räddningspaket för sjukvården”.

Syftet är att försöka stoppa de planerade uppsägningarna av 250 läkare och 350 undersköterskor vid Karolinska sjukhuset.

– Sjukvården i Region Stockholm behöver vara trygg, stark och vi behöver investera i våra sjukhus och i personalen. Vi behöver fler läkare och undersköterskor, inte färre, säger Aida Hadzialic, oppositionsregionråd (S).

Skulden till krisen i Stockholmssjukvården lägger Aida Hadzialic (S) på det M-ledda styret.
Skulden till krisen i Stockholmssjukvården lägger Aida Hadzialic (S) på det M-ledda styret.

Lägger skulden på M

I S-förslaget omfördelas en halv miljard extra för 2020 till sjukvården i Stockholm, genom att man flyttar pengar från vårdvalen inom regionen och ger akutsjukhusen tillfälliga hyreslättnader.

Skulden till krisen i Stockholmssjukvården lägger Aida Hadzialic på det M-ledda styret, med finansregionrådet Irene Svenonius i spetsen.

– Varslen är en direktkonsekvens av det moderata budgetförslaget för Region Stockholm, och också för att M under lång tid haft svårt att ha en hållbar ekonomi för regionen där man slösat bort pengar i stor utsträckning. Det har dränerat sjukvården och leder nu till uppsägningar av vårdpersonal.

”Stor ironi”

Om försöket att stoppa uppsägningarna misslyckas, tror Aida Hadzialic att sjukvården i Stockholm går en tuff framtid till mötes. Vilket hon menar i förlängningen hotar patientsäkerheten.

– Vi ser redan i dag många exempel på att tillgängligheten är dålig. Vårdköerna är för långa och svårt sjuka människor får inte den vård de har rätt till. Det är en stor ironi att vi har så här stora problem i regionen, trots att vi har de allra bästa förutsättningarna i hela Norden.

Moderaternas Irene Svenonius har tidigare sagt till DN att det inte är politikens uppgift att operativt leda verksamheter och att hon stöttar sjukhusledningen på Karolinska i dess beslut.

Hoppas på politiskt stöd

Det är en uppfattning som Aida Hadzialic inte alls håller med om.

– Politiken har i allra högsta grad en möjlighet att påverka förutsättningarna i regionen. Vi visar nu att man kan göra det, säger hon.

För att S-förslaget ska bli verklighet krävs att tillräckligt många av de 149 ledamöterna i regionen, som styrs av Alliansen och Miljöpartiet, ställer sig bakom det.

– Jag hoppas att fler partier i regionfullmäktige tänker om nu och ser att det finns ett alternativ till varslen och försvagningen av sjukvården, säger Hadzialic.

Svenonius: ”Ett luftslott”

Irene Svenonius bemöter kritiken från Hadzialic med att säga att hon ”går den vanliga socialdemokratiska vägen”.

– Det är kraftfulla återställare till gamla idéer och inget ansvar för ekonomin. Hon föreslår på fullt allvar en halv miljard kronor ytterligare till Karolinska fast vården minskat med 20 procent och samtidigt som de anställda blivit fler. Hur får fler sjuka mer vård av det?

Svenonius fortsätter:

– Det är dessutom uppenbart att S-förslaget saknar verklig finansiering. Det är ett luftslott. Vårdvalen kan inte ändras på en månad. Det gör däremot det dråpslag till ökad skatteutjämning som Hadzialics regering riktar mot Stockholm och som kommer kosta lika mycket som driften av hela Danderyds sjukhus. 

Gå med i vår opinionspanel

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om exempelvis samhällefrågor och politik? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE