SD-toppen kan ha brutit mot lagen

Riksdagsledamoten Patrick Reslow (SD) kan ha brutit mot lagen i samband med sina tjänsteresor.

Att underlåta att göra avdrag för medföljandes hotellkostnader kan vara brottsligt, enligt polis och åklagare.

– Av vad som framgår av lämnade uppgifter är det uppenbart att detta avser en enskild person som kan komma att bli misstänkt för brott, säger Yvonne Brandell vid Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum.

Aftonbladet har avslöjat hur Patrick Reslow i Sverige bokat sviter för upp till 3 290 kronor per natt, familjerum och boenden med flera bäddar i samband med sina tjänsteresor – och hur flera lägenhetsuthyrare och hotell uppgivit att SD-toppen bokat dem för två vuxna och ett barn.

Enligt riksdagens regler är ledamöterna skyldiga att själva stå för 25 procent om de har med sig medföljande.

Det har Reslow inte gjort.

Patrick Reslow (SD).
Patrick Reslow (SD).

Kan bli misstänkt för brott

Yvonne Brandell är åklagare vid Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum och specialiserad på utredning av bedrägerier.

Hon har tagit del av huvuddragen i Reslows resor och svarar på frågan huruvida detta är brottsligt, att inte göra avdrag – och i så fall vilket brott det kan röra sig om:

– Av vad som framgår av lämnade uppgifter är det uppenbart att detta avser en enskild person som kan komma att bli misstänkt för brott. En åklagare kommer i sådana fall att behandla sådana frågeställningar om och i så fall vilket eller vilka brott som kan vara aktuella.

– Men det ankommer inte på oss att föregripa åklagarens bedömningar och dessutom kan en åklagares beslut komma att överprövas av en överåklagare alternativt en vice överåklagare.

Vad behövs för att en förundersökning ska inledas?

– I 23 kap. 1 § rättegångsbalken anges som huvudregel att ”en förundersökning ska inledas så snart det på grund av angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats”.

Finns det någon nedre beloppsgräns för när förundersökning inleds i praktiken?

– Några i lag fastställda beloppsgränser för när en förundersökning kan inledas finns inte.

Jan Olsson, chef för Polisens nationella center mot bedrägerier, vill inte uttala sig i det enskilda fallet eftersom han inte känner till alla detaljer, men säger:

– Om man medvetet vilseleder sin arbetsgivare och får egen vinning av det, så är det klart att det är brottsligt.

Jan Olsson, chef för Polisens nationella center mot bedrägerier.
Jan Olsson, chef för Polisens nationella center mot bedrägerier.
Publisert:

LÄS VIDARE