Flyktingmottagandet i Sverige

Ny rapport: Så många flyktingar kommer till Sverige i år

Av: 

Olof Svensson

Jonathan Jeppsson

SAMHÄLLE

Migrationsverket: Mycket stor osäkerhet runt prognosen

Uppåt 140 000 asylsökande, varav 27 000 ensamkommande barn, kan komma till Sverige i år, enligt Migrationsverket.

Myndigheten skriver samtidigt att siffran är mycket osäker.

– Så höga tal kommer vi inte klara av, i så fall måste vi vidta ytterligare åtgärder, säger migrationsminister Morgan Johansson (S). 

Migrationsverket släpper i dag sin nya rapport över flyktingströmmen till Sverige.

Prognoserna visar bland annat hur många asylsökande som väntas komma, hur många som kan tänkas söka uppehållstillstånd för att arbeta och hur många anhöriginvandrare som bedöms komma.

Migrationsverket skriver att prognosen är mycket osäker och anger ett spann på 140 000 till 70 000 personer, siffror som bygger på tre olika scenario.

”Det är fullt – man måste börja bygga”

Huvudscenariot är att 100 000 personer söker sig till Sverige i år. Förra året kom drygt 160 000 asylsökande till Sverige.

I huvudscenariot beräknas kostnaderna för Migrationsverkets verksamhet öka med 420 miljoner under året. Kostnaderna för ensamkommande barn beräknas bli 29,5 miljarder under 2016, vilket är knappt 2 miljarder mer än tidigare beräknat. Kostnaden för ersättningar till kommuner och landsting, samt boende för asylsökande beräknas uppgå till knappt 41 miljarder, vilket är 180 miljoner mer än i oktoberprognosen", står det i prognosen.

I prognosen beskrivs hur UNHCR antar att cirka en miljon människor kommer söka sig till Europa under 2016.

Hur andra länder agerar kommer starkt påverka hur många som väntas söka sig till Sverige.

– Framtiden bygger helt och hållet på politiska beslut och ageranden på EU-nivå och i Sverige, säger Anders Danielsson i ett pressmeddelande.

Migrationsverket resonerar också kring hur inbördeskriget i Syrien kan få effekter för antalet asylsökande till Europa och Sverige på längre sikt. Vid ett "högre scenario 2018‐2020" med en eskalerad konflikt där fler länder dras in är situationen svår att överblicka.

"Detta scenario skulle resultera i ännu ett större antal flyktingar från regionen med oöverskådeliga effekter på migrationen till Europa och Sverige. Utöver syrier skulle även andra grupper öka krafitgt, exempelvis statslösa. En sådan utveckling skulle vara av den magnitud som saknar motstycke i Europas efterkrigshistoria", skriver Migrationsverket i rapporten.

”Kommer inte klara 140 000”

På TT:s fråga hur Migrationsverket ska klara en siffra på 140 000 svarar Anders Danielsson:

– Talar vi om 140 000 och över det så klarar vi inte en sådan situation från Migrationsverkets sida. Vi kan inte skaffa boenden och är redan ansträngda. Vi har redan 23 000 människor som på kort sikt behöver ett nytt boende.

TT: Vad krävs då?

– Det är som jag sagt en längre tid. Man måste börja bygga. Campingstugorna är slut och marknaden är mättad. Det är fullt.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) säger att prognosen, och det faktum att färre nu söker sig till Sverige, visar att de åtgärder regeringen gjorde i höstas, bland annat id-kontroller, var bra.

– Vår politik ligger fast, id-kontroller kommer vi ha kvar så länge vi behöver det, säger han.

Morgan Johansson säger samtidigt att Sverige inte kommer att klara av att ta emot 140 000 människor.

– Vi måste styra åt lägsta scenariot, helst under det, säger han och fortsätter:

– 70 000 är på gränsen av vad vi klarar av.

ANNONS

Nu kan du köpa Muminmuggen Fiske till ett rabatterat pris hos Nordic Nest!

Extern länk från Nordic Nest

Gå till rabatten

Det flyr de från – och så många får stanna i SverigeHjälp, vad händer? Vi förklarar flyktingkaoset
Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter

/

Samhälle

/

Flyktingmottagandet i Sverige

ÄMNEN I ARTIKELN

Flyktingmottagandet i Sverige

Migrationsverket

Anders Danielsson