Löfvens nya löfte: ”Fler lärarplatser”

1 av 7

avAnette Holmqvist, Linnea Järkstig

SAMHÄLLE

Statsminister Stefan Löfven lovar 3 600 fler platser på lärarhögskolan.

Dessutom presenteras en ny lässatsning där höstlovet ska byta namn till läslov.

– Det finns inga genvägar, barnen måste läsa, läsa och läsa, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Nu har statsminister Stefan Löfven (S) sparkat i gång den politiska höstterminen med sitt femte sommartal i Vasaparken i Stockholm. Talet inleddes med en beskrivning av den oro som just nu råder i samhället och de problem som vi haft i Sverige med bilbränder och sexuella ofredanden.

Sedan fortsatte han att tala om solidaritet och ansvaret för den stora flyktingkrisen.

– Trygghet skapas inte genom isolering, hat och misstro – trygghet skapas när vi tillsammans bygger samhället till en bättre plats. Trygghet skapar vi tillsammans, fortsätter han.

”Fler ska vilja bli lärare”

Till uppvärmning presenterade statsministern tillsammans med utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) hur man ska gå till botten med de sjunkande resultaten i skolan och Pisa-mätningarna av elevernas kunskaper.

Skolan står just nu inför en akut lärarbrist och regeringens nya satsning är tänkt att möta den.

Totalt ska både lärarutbildningen och förskollärarutbildningen byggas ut med 3 600 helårsstudenter till 2021.

– Fler ska vilja bli lärare, fler ska bli det och fler ska vilja förbli lärare, säger Gustav Fridolin på presskonferensen.

– Det är i skolan som grunden läggs för våra barns framtid och det är lärarna som gör det. Därför utökar vi antalet utbildningsplatser så fler kan läsa till ett av våra viktigaste bristyrken, säger statsminister Stefan Löfven.

Enligt Stefan Löfven har antalet möjliga nya lärarplatser tagits fram i samarbete med landets lärosäten.

Hur ska ni få de unga att vilja bli lärare?

– Vi ser redan nu fler ansökningar och fler antagna på lärarutbildningarna, vilket gläder oss. Det vi gör därutöver är att vi satsar på höjda löner så att ungefär 60 000 lärare i genomsnitt får 3 000 kronor mer och vi lyfter också av lärarna onödig administration och tillför resurser till lärarassistenter som kan avlasta, säger Löfven.

”Läsning helt avgörande”

Dessutom vill regeringen införa ett läslov genom att byta namn på höstlovet.

Tanken är att införandet av ett läslov ska leda till att Läslyftet breddas så att det i större utsträckning även gäller för förskolan.

– Läsningen är helt avgörande för resultaten i alla ämnen. På tio år har Sverige gått från toppen till botten i Pisa-undersökningen när det gäller läsförståelse. Nu inför vi ett läslov, säger Gustav Fridolin.

Hur ska ni få barn och unga att välja en bok i stället för dator eller tv-spel?

– Det handlar framför allt om att de ska läsa mer i skolan och om att föräldrar måste läsa mer med sina barn, men också om att biblioteken och våra kulturinstitutioner ska vända sig till barn med böcker som får upp läslusten hos dem. Man ska inte bara läsa det man får till läxa utan också det man verkligen vill läsa, säger Fridolin.

Regeringen presenterade ytterligare ett nytt förslag. Från och med nästa år vill S-MP-regeringen att det blir obligatoriskt att anordna lovskola för elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte uppnå gymnasiebehörighet.

Ställer krav på mer pengar

Före sommartalet riktade Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, en uppmaning till Löfven och Fridolin om att de måste vika mer pengar till höjda löner för lärare som undervisar i särskilt tuffa skolor.

– Vill man ha behöriga lärare till de här skolorna och kontinuerlig personal istället för ständiga personalbyten, då måste man höja deras löner eftersom de har en mycket tuff arbetsmiljö. De lärare som väljer att jobba kvar i dessa skolor utgår jag i från är skickliga, annars överlever de inte situationen där.

Enligt Stefan Löfven har redan särskilda satsningar på dessa områden gjorts, vilka måste utvärderas.

– Vi har tillfört mer pengar till de 50 skolor som har det tuffast. Nu får vi följa det och se vad mer som måste göras framåt. De skolor som har det svårast ska ha mer stöd, säger han.

Regeringens budget för 2017 ska presenteras den 20 september och redan i nästa vecka samlas regeringens ministrar på Harpsund för att diskutera budgetläget.

ARTIKELN HANDLAR OM