Hadizialic: ”Vi måste öppna dörrar så ungdomarna tar sig genom gymnasiet”

SAMHÄLLE

I dag ger regeringen folkhögskolor rätt att bedriva gymnasiesvenska för nyanlända elever

1 av 2 | Foto: Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister (S)

Nyanlända ungdomar ska kunna plugga gymnasiesvenska på folkhögskola.

Regeringen klubbade i dag förändringen som också ska ge ensamkommande en möjlighet att bo på skola i stället för HVB-hem.

– Folkhögskolan har en bra pedagogik som verkligen ser eleven, det tror vi kommer bidra till att fler kommer genom skolan, säger Aida Hadzialic (S).

Vid torsdagens regeringssammanträde togs beslut om att fem kommuner i Östergötland, Kinda, Linköping, Norrköping, Åtvidaberg och Ödeshög, nu får lägga ut gymnasieskolans språkintroduktionsprogram på folkhögskolan, efter tidigare önskemål om detta.

Samtidigt kvarstår kommunernas ansvar som huvudmän, vilket ger eleverna fortsatt tillgång till gymnasieskolans tjänster som elevhälsovård, hemspråksundervisning och studie- och yrkesvägledning.

Vill öka chanser

Enligt Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister (S), handlar beslutet om att ge alla ungdomar en möjlighet att klara gymnasiet. Även de som kommit in i det svenska skolsystemet sent.

– Vi vill ha en jämlik utbildning för alla, då måste vi se över vår kapacitet och öppna alla möjliga dörrar för att de här ungdomarna ska ta sig igenom gymnasiet, för det är helt avgörande för chanserna på arbetsmarknaden, säger hon.

– Fixar du gymnasiet blir du dubbelt så anställningsbar som om du inte gjorde det. Och vi vet att folkhögskolorna vill ta emot elever och har en bra pedagogik som verkligen ser eleven.

De som väljer att läsa språkintroduktionsprogrammet på folkhögskola kommer också kunna läsa kurser i andra ämnen, även på kommunal gymnasieskola.

Hadzialic: Avlastar HVB-hemmen

I första steget är det fem folkhögskolor som får börja lära ut gymnasiesvenska till nyanlända elever. Regeringsbeslutet gäller till 30 juni 2019. Några av skolorna erbjuder en möjlighet att bo på skolan, vilket bland annat kan beröra ensamkommande ungdomar.

– Det är en vinst i sig att elever som väljer att läsa på folkhögskola också kommer kunna bo där. Det innebär att det avlastar HVB-hemmen och ökar integrationen då eleverna kommer träffa elever och lärare på ett annat sätt, säger Hadzialic.