Ministern lovar mer pengar till befriade IS-fästen

1 av 4

avAnette Holmqvist

SAMHÄLLE

Sverige ska satsa mångmiljonbelopp på den akuta återuppbyggnaden av tidigare IS-kontrollerade områden i Irak – vatten, avlopp och skolor.

Långsiktigt ska stöd till kvinnor prioriteras.

– Behoven av att stärka kvinnors väldigt utsatta position i Irak är enorma, säger Isabella Lövin (MP).

Statsminister Stefan Löfven (S) har de senaste dagarna befunnit sig på resa i Mellanöstern. Först i Saudiarabien och därefter i olika områden i Irak, bland annat de kurdiska norra delarna där de svenska styrkorna som bidrar i kampen mot IS ("Daesh") finns.

Samtidigt är världens blickar riktade mot Mosul, Iraks näst största stad och IS viktigaste kvarvarande fäste i landet, där irakiska och kurdiska styrkor just nu rycker fram för att befria staden från terrororganisationen.

Staden är i ruiner och befolkningens behov är enorma.

I spåren av konflikten planerar regeringen att bistå FN-organet UNDP med 90 miljoner kronor till akut uppbyggnad av Mosul, när staden har befriats.

– Det handlar om helt grundläggande saker som vatten och avlopp, elektricitet, skolor och sjukhus, att rensa bort bråte men också sådant som att ta bort minor, säger MP-språkröret Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Långsiktigt bistånd riktas mot kvinnor

Men regeringen kommer också att ge biståndsorganet Sida i uppdrag att ta fram en biståndsstrategi för fem år framåt för Irak. Tanken är att den ska sjösättas kommande vår.

Totalt viks cirka 130 miljoner kronor årligen till ändamålet.

Enligt Isabella Lövin ska den ha särskilt fokus på att stärka samhällsservicen, som skolor och sjukhus, men också frågor som rör kvinnors rättigheter och jämställdhet.

Det handlar till exempel om att arbeta mot barnäktenskap, sexuellt våld och hedersförtryck, dessutom att stärka kvinnors demokratiska rättigheter och möjligheter till egen försörjning.

– Behoven av att stärka kvinnors väldigt utsatta position i Irak är enorma. Kvinnor måste få upprättelse och en möjlighet att komma in i samhället, säger Isabella Lövin.

– Man kan inte tro att bara för att man lägger ned vapnen så är det klart.

Lövin framhåller att kvinnors inneboende kraft måste tas tillvara – om fred ska vara möjlig på lång sikt.

Stödjer Löfvens resa

Stefan Löfvens resa i Mellanöstern har väckt inhemsk kritik, även inom hans eget regeringskansli. Besöket i Saudiarabien har dessutom KU-anmälts av Birgitta Ohlsson (L) för att statsministern inte kallade landet för en diktatur.

Isabella Lövin tillhör dock inte kritikerna, hon framhåller tvärtom hon tycker det är viktigt att Sverige har en dialog med alla viktiga makter i konfliktområdet.

– Saudiarabien, Iran, USA och Ryssland är de allra viktigaste länderna för att få till stånd en fred i Syrien, så att vi har en kontakt och en dialog med Saudiarabien tycker jag är helt riktigt, säger hon.

I media har förekommit uppgifter om att Isabella Lövin inte var informerad om resan i förväg. Det motsäger hon dock själv.

– Jag var informerad, säger hon.

Efter resan till Saudi sa Löfven till TT att han hade tagit upp frågor om exempelvis kvinnors rättigheter och dödsstraff under besöket.

Isabella Lövin menar att det är av största vikt att Sverige är tydligt i dessa frågor.

– Vi har en väldigt viktig roll i FN:s säkerhetsråd nu, och som företrädare för en feministisk regering med en feministisk utrikespolitik så är det viktigt att vi är tydliga med var vi står vad gäller mänskliga rättigheter och kvinnors ställning och att förtryck av kvinnor inte är acceptabelt, säger hon.

 PLUS:  Terrorgruppen IS

ARTIKELN HANDLAR OM