Fridolin: Fritt fram att förbjuda mobiler i skolan

avJonathan Jeppsson

1 av 2

Det är nu fritt fram för rektorer att förbjuda mobiler i skolan.

Det slår utbildningsminister Gustav Fridolin fast efter ett beslut från Skolinspektionen.

– Det är jättebra att det nu finns ett tydligt beslut om att man kan ha mobilförbud i skolan, säger Gustav Fridolin (MP).

I går kom Skolinspektionens beslut att det är okej att förbjuda mobiler på skolor - om eleverna får vara med i processen att ta fram reglerna.

Saken har prövats efter att en förälder hade anmält mobilförbudet på en skola i Orsa.

Utbildningsminister Gustav Fridolin menar att det nu är fritt fram för rektorer att förbjuda mobiler i skolan.

– Ja, det är det och det har det ju egentligen varit hela tiden. Det finns många skolor som använder mobilförbud även om det kanske inte är på alla lektioner alltid. Så det här har varit en konstig politisk debatt.

– Jan Björklund har låtsats som att det här inte är möjligt och då har man inte koll på hur det funkar på många skolor.

"Stort stöd"

Utbildningsministern menar att Skolinspektionens beslut gör det väldigt tydligt vad som ska gälla i skolan framöver.

– Det är så klart jättebra att det är tydligt det vi sagt länge: Alla skolor ska ha ordningsregler och alla ordningsregler 2016 bör rimligen innehålla regler om hur, när och var man använder tekniska hjälpmedel.

Fridolin menar att också att mobilförbud är något som eleverna ofta står bakom när det väl införs.

– Min uppfattning är att det brukar finnas ett stort stöd bland eleverna. Vi vet genom undersökningar att eleverna blir störda av både sin egen och av andras  mobiler och att man vill ha gemensamma regler.

Eleverna delaktiga

Skolinspektionen anmärkte i sitt beslut på att att rektorn på skolan i Orsa inte hade låtit eleverna komma till tals innan förbudet mot att använda mobiltelefon infördes.

Därför kräver Skolinspektionen Orsa kommun tar fram en handlingsplan för hur man gör eleverna delaktiga när ordningsregler införs.

– Anledningen är att när man har eleverna med i processen brukar respekten för reglerna vara mycket högre. Men det är rektor som fattar det slutgiltliga beslutet, säger Gustav Fridolin.

Liberalerns Christer Nylander, vice ordförande i utbildningsutskottet, är dock kritisk till kravet på elevmedverkan.

– Det här beslutet utgår från att eleverna ska vara med och ta fram reglerna, men det måste vara lärare och rektor som bestämmer vilka regler som ska gälla i klassrummet.

Han vill nu se att Fridolin tydligt går ut och talar om vilka regler som gäller.

– Fridolin är engagerad av tanken på elevstryrda skolor och det tycker jag inte att vi ska ha. Det är lärarna som ska bestämma vilka regler som ska gälla.

Vill du läsa fler sådana här nyheter? Följ Aftonbladets samhällsredaktion på Facebook!

ARTIKELN HANDLAR OM