Hemliga spelet bakom kuppen mot AKB

SAMHÄLLE

Två kuppförsök hade misslyckats – i det tredje tvingades partiledaren slutligen bort.

På torsdagskvällen insåg Anna Kinberg Batra att spelet var förlorat.

Avgörande var när hon tappade stödet hos förbundet i Stockholms stad.

Anna Kinberg Batra informerade Moderaternas valberedning om sitt beslut på torsdagskvällen.

Timmarna senare, på fredagsmorgonen, kallade hennes parti till presskonferens. In i det sista hette det att hon tänker sitta kvar som partiledare - men strax efter klockan 9.30 meddelade hon sin avgång.

Det slutgiltiga beslutet växte fram under torsdagen, i takt med att distrikt efter distrikt meddelade att de saknade förtroende för partiledaren.

– Det handlade egentligen inte så mycket om antalet, det var en samlad bedömning att det här var inte längre värt det för Moderaternas bästa, säger en källa nära partiledningen.

Källan tillbakavisar uppgifterna om att personer inom partiet under de senaste veckorna ska ha försökt övertala Anna Kinberg Batra att avgå självmant.

Valberedningen informeras

Anna Kinberg Batra förklarade själv på pressträffen att hon på grund av inre stridigheter inte längre ansåg sig kunna bedriva politiskt arbete.

– Det är just nu inte möjligt. Det är för många moderater som bara ägnar sig åt det som kan beskrivas som självskadebeteende, sa hon.

Valberedningens ordförande, Skånemoderaten Lars-Ingvar Ljungman, var en av de första som nåddes av beslutet. Han har under året varit den som gång på gång offentligt har gått ut och försvarat Anna Kinberg Batra. Nu kommer han leda arbetet för att ta fram hennes ersättare.

Samtidigt som Ljungman försökt rädda Anna Kinberg Batra har andra i det dolda verkat för att få bort henne.

– Det har varit mycket välorganiserat. De misslyckades två gånger, inför Sverigemötet i mars och i maj. Men tredje gången hade de samlat tillräckligt många, säger en källa nära partiledningen.

Toppmoderater pekas ut

Flera toppmoderater i Stockholm pekas av källor ut som tongivande i kuppen. Bland de kommunalråd som i veckan offentligt gick ut och krävde Anna Kinberg Batras avgång, men också finanslandstingsrådet Irene Svenonius och trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons.

De sistnämnda var enligt flera källor de som orkestrerade kuppen. Svenonius meddelade på onsdagen att hon saknade förtroende för partiledaren. Vid lunchtid på torsdagen gick Tamsons ut på Facebook och krävde att Anna Kinberg Batra skulle ställa sin plats till förfogande.

Irene Svenonius tillbakvisar uppgifterna om att ha varit drivande i avgångskraven mot Anna Kinberg Batra.

– Uppgifterna stämmer inte. Detta är inte tiden för lögner och ryktesspridning, skriver hon i ett sms till Aftonbladet.

En källa nära partiledningen beskriver att kuppmakarna sedan i våras bara ”väntade på rätt tillfälle”.

– Man hade bestämt sig. Det här med att man skulle ge henne lite tid och få sommaren på sig, det håller inte. Vem tror att man kan vända en opinion under sommaren? säger källan.

Källor på andra sidan, den som velat få bort Anna Kinberg Batra, menar att inflytelserika personer under en lång tid försökt uppmana henne att kliva av från partiledarposten.

– Det har funnits en dialog under lång tid där många människor förklarat att hon måste stiga åt sidan. Hon har svarat med att hon tänker ta strid, vilket ledde till att flera förbund offentligt började gå ut och kräva hennes avgång. Nu gick hon förlorande ur striden, säger en M-källa.

”Påtryckningar och påhejande”

Kontakten mellan länsförbunden skedde efterhand som allt fler anslöt till kravet på avgång.

– Det skedde efterhand, men givetvis med samordning eller snarare påtryckningar och påhejande, säger en uppgiftslämnare.

– Det är inte så att en moderat i Stockholm ger en intervju i media, och sedan briserar allt. Det här har pågått under en längre tid. En snöboll börjar inte rulla på tre dagar, uppger en annan Moderatkälla.

Källan understryker däremot att det inte har varit frågan om personstrider, utan ”omsorg om partiet”.

Att Stockholm stad gav besked är det som till slut blev tungan på vågen för de som ville ha en förändring i partiledarfrågan. En uppgiftslämnare pekar ut oppositionsborgarrådet i Stockholm, Joakim Larsson, som den som till slut fällde avgörandet.

– Stockholms stad och Joakim Larsson hade den här uppfattning redan i våras, men av någon anledning så klev han inte fram och tog någon position. Men nu klev han fram och ledde detta arbete. Vad Stockholms län ville var känt sedan innan. Men Joakim Larsson var helt klart den avgörande kraften, personen som fixade till det. Och därmed så var det klart, säger en källa.

En annan källa menar att länet och staden brukar dra åt samma håll inom Stockholmsmoderaterna.

– Länet håller i regel tillbaka om inte staden är med. Man har hela tiden en strävan efter konsensus. Under hela sommaren hade man nog känslan att om staden ramlar in i detta, då blir det väldigt, väldigt svårt. 

Krismöte med partistyrelsen

Uppgiftslämnaren hävdar också att spelet bakom avgångskraven till vissa delar var organiserade.
– Ett visst mått av samordning fanns naturligtvis, och ett visst mått av överordnad strategi. Men vem som hängde på och när, det var nog inte så samordnat, det är nästan omöjligt att göra.

Efter Anna Kinberg Batras besked inleddes omgående ett telefonmöte med partistyrelsen. Valberedningen ska nu lägga upp en tidsplan och bestämma när en extrastämma, där den nya partiledaren väljs, kan hållas.

Joakim Larsson, ordförande i Stockholms stad, säger till Aftonbladet att partiet är i ett mycket ansträngt läge.

- Det här är en situation som är väldigt traumatisk för partiet, Hos Stockholmsförbundet har jag och andra ledamöter försökt hantera den här situationen på bästa möjliga sätt för paritet. Senast frågan var aktuell menade vi att vi måste ge partiledaren en chans.

Enligt Joakim Larsson var det en överväldigande majoritet bland Stocholmsförbundets ledamöter som saknade förtroende för partieldaren.

– Då meddelade jag vår partiledare detta. Hon är den första som har fått reda på det. I den mån det finns en regelbok för den här typen av traumatiska händelser så har jag försökt följa det.

ARTIKELN HANDLAR OM