LO:s recept mot arbetslösheten - fler kvinnor i arbete

Ny LO-rapport pekar ut kvinnor som tillväxtpotential

1 av 3 | Foto: Björn Lindahl
LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson presenterar en rapport om full sysselsättning.
SAMHÄLLE

För att pressa tillbaka arbetslösheten måste Stefan Löfvens regering driva en mycket mer offensiv politik.

Det kräver LO - som även slår fast att en av de viktigaste utmaningarna är att få fler kvinnor i arbete.

– Vi tycker att Socialdemokraterna ska ta den här rapporten på allvar, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Bara några dagar efter S-kongressen i Västerås presenterade LO sin nya rapport "Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik". Idén till rapporten föddes på kongressen 2012 och arbetet har pågått sedan dess. Redan då slog nyvalde ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson fast att fackets mål var att "bryta ryggen av massarbetslösheten".

Rapporten, som presenterar en rad skarpa förslag för att nå "full sysselsättning", enligt LO en arbetslöshet på 2-4 procent, presenteras efter Socialdemokraternas jobbkongress förra helgen.

– Om vi släppt den innan hade den ställts mot S-förslagen, men sedan varit förbrukad. Jag ser det här på mycket längre sikt, kan vi genomslag för det här i politiken de kommande åren med genomförande under kanske de kommande fem åren, då kan det här leda till att vi får ned arbetslösheten, säger LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson.

Kräver en offensivare politik

Han var tydlig med att regeringen behöver bedriva en mycket mer offensiv politik framöver om man ska nå målet om lägst arbetslöshet i EU till 2020. Enligt LO behöver Sverige en helt ny ekonomisk politik.

– Det behövs för att nå full sysselsättning och rättvisa löner. Varken den ekonomiska politik som har styrt innan eller efter 90-talskrisen räcker till, säger Thorwaldsson.

LO har varit tydliga med att man vill se kraftfulla investeringar de kommande åren, en del med lånade pengar. Detta har dock Stefan Löfven inte varit beredd att gå med på. Men enligt facket krävs en "kickstart" av den svenska ekonomin för att få upp efterfrågan.

– Vi tror ju framför allt att det är ökade investeringar och satsningar på välfärden som snabbast kommer leda till en bättre tillväxt i Sverige. Vi ser framför allt bostäder och infrastruktur som det viktigaste. Vi har ju sett från den amerikanska erfarenheten att deras stora satsningar på infrastruktur har lett till ökad tillväxt och många nya jobb.

Thorwaldsson erkänner dock att det finns en risk i att spendera lånade pengar.

– Men alternativet är också en väldigt stor risk, det är att vi har en förfärlig massa människor som fastnar i långtidsarbetslöshet. Och i Sverige gör vi inte så att de arbetslösa är utan ersättning, så det är inte så att det är kostnadsfritt för Sverige att ha många människor arbetslösa.

"Kvinnor är största tillväxtpotentialen"

Under dagens presentation var man tydliga med att en mycket viktig del av att pressa ned arbetslösheten handlar om att få fler kvinnor i arbete.

– Om kvinnor ökade sin sysselsättningsgrad till motsvarande männen och om kvinnor jobbade heltid lika mycket som män är potentialen över 400 000 sysselsatta. Sveriges största tillväxtpotential de kommande årtiondena är kvinnors deltagande i arbetskraften.

Dagens rapport är något S och Löfven bör lyssna på, menar Thorwaldsson.

– De bör läsa den som inspiration. Vi säger inte att de ska göra exakt som vi säger. Vi säger inte att vi har allt exakt rätt, det vet vi inte, men vi tycker de ska ta den på allvar och läsa den.

Men, han hoppas också, att de borgerliga partierna ska lyssna.

– Den höga arbetslösheten angår alla i Sverige.

FAKTA

Några av LO:s förslag för att fler ska komma i arbete

• Ersätt överskottsmålet

Det nuvarande överskottsmålet ska prövas mot andra mål. Där­emot sätter LO inte ned foten kring vilket system som är att föredra.

• Färdiga stimulanspaket

Det bör finnas färdiga, tillfälliga, finanspolitiska paket att sätta in snabbt vid kraftig lågkonjunktur. Förebilden kommer från Tyskland och de så kallade kort­tidsjobben. I en djup lågkonjunktur ska utgifts­taken kunna revideras.

• Höj a-kassan

LO välkomnar höjningen av taken i a-kassan, men vill se ­ytterligare höjning. Fackets främsta krav är att ersättningen indexeras, så att den inte urholkas av inflation och reallöneökningar.

• Styr upp Riksbanken

Riksbankens mål bör förtydligas. Precis som i dag ska Riksbanken sträva mot att hålla inflationsmålet, men LO vill även ha ett mål för arbetslösheten. Detta mål ska dock inte vara fast.

• Jämställd föräldraförsäkring

LO vill på sikt att föräldra­försäkringen delas lika mellan föräldrarna. Som ett första steg bör föräldradagarna tredelas.

• Hårdare krav på bankerna

Kapitaltäckningskraven för banker och finansiella institut ska höjas. LO vill också verka för en lagstiftning som gör det möjligt att avveckla krisande banker utan ­stora kostnader för skattebetalarna.

• Bättre omsorg

Kommunerna ska vara ­skyldiga att erbjuda barnomsorg på obekväma tider. LO vill också se en stärkt äldre­omsorg. Båda kraven syftar till att göra det lättare att jobba heltid för kvinnor.

• Höj kvinnolönerna

LO:s 14 förbund är ense om att verka för att lönerna i kvinnligt dominerade sektioner ska öka. Löneskillnaden ska halveras på tolv år.

Fakta: LO, Dagens Nyheter