Platser finns – men tillstånden dröjer

1 av 2 | Foto: TT
Gunilla Hult Backlund, generaldirektör på Inspektionen för vård och omsorg.
SAMHÄLLE

Det finns privata aktörer som står redo att ta emot de ensamkommande flyktingbarnen.

Men tillstånden dröjer och därmed möjligheten att öppna nya boenden.

Ansvarig myndighet, Inspektionen för vård och omsorg, styr nu om resurserna för att snabba på arbetet.

– Vi prioriterar om och behandlar det här som en extraordinär situation, säger generaldirektören Gunilla Hult Backlund på Ivo.

Från hela landet kommer en rad rapporter om aktörer som är redo att öppna HVB-hem för att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Samtidigt letar kommunerna med ljus och lykta efter platser där barnen kan inkvarteras; allt från egna lokaler till lägergårdar och lediga hotellrum nyttjas för ändamålet.

Kan ta åtta månader

Flera kommuner som Aftonbladet varit i kontakt med framhåller att det är ett stort problem att man inte kan köpa in tjänster från de privata aktörer som finns, eftersom dessa saknar nödvändiga tillstånd från IVO. En kommunchef rapporterar att de kan få två-tre erbjudanden varje dag.

Regelverket som omfattar hur boendena ska vara utformade är omfattande och därför kan processen med tillstånd ibland ta många månader. Uppemot åtta månader är inte ovanligt, enligt kommuncheferna.

Gunilla Hult Backlund som är generaldirektör på IVO som har statens uppdrag att ge tillstånd är medveten om problemen. Handläggarnas arbetsuppgifter har därför nu styrts om.

– Vi prioriterar enbart tillstånd för HVB-hem för ensamkommande nu. Det får förstås konsekvenser för tillstånden för andra typer av boenden men i den här situationen så måste jag göra den prioriteringen för att vi radikalt ska korta tiderna, säger hon.

Vill slippa inspektioner

Enligt generaldirektören ska också samtal med Socialstyrelsen inledas inom kort. Detta för att se om regelverket kan förenklas, enbart för den situation som nu råder.

IVO har också vädjat om att tillfälligt få slippa det ansvar man också har från regeringen om att två gånger om året granska de HVB-hem som redan är igång.