Ministern lovar asylpengar till kommuner

Foto: URBAN ANDERSSON
Migrationsminister Morgan Johansson (S).
SAMHÄLLE

De kommuner som tar ett stort ansvar för ensamkommande flyktingbarn kan räkna med mer pengar från regeringen nästa år.

Migrationsminister Morgan Johansson (S) avslöjar nu en budgetsatsning.

– De får ett rejält resurstillskott, säger han.

Den kraftiga ökning av ensamkommande flyktingbarn från länder som Afghanistan, Eritrea och Syrien slår just nu alla rekord. Bara de senaste veckorna har det kommit närmare 700 i veckan till Sverige. Totalt väntas 12 000 barn under året.

Detta kostar på för landets kommuner som måste tillhandahålla bostäder för barnen. Flera kommunföreträdare har de senaste dagarna slagit larm och krävt att regeringen och berörda myndigheter agerar.

Viker pengar till kommuner

Morgan Johansson, som är ansvarig för migrationsfrågorna i regeringen, menar att de ensamkommande flyktingbarnen har högsta prioritet just nu. Under torsdagen informerade han och integrationsminister Ylva Johansson övriga i regeringskretsen om det uppkomna läget och hur det hanteras.

Han avslöjar också en nyhet.

– Vi viker mer pengar till de kommuner som tar emot många asylsökande och flyktingar. De får ett rejält resurstillskott 2016. Det är en del av budgetförhandlingen som jag är mycket nöjd med.

Exakt hur mycket pengar det handlar om eller hur de ska fördelas vill han dock inte säga.

Hans partikamrat Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunalråd i Malmö, är en av dem som larmat om det ansträngda läget. Morgan Johansson talade med henne under torsdagen och har bokat in ett möte med henne på måndag.

– Jag åker dit och ser situationen på plats och samtalar med dem. Jag ska besöka något av boendena också, säger han.

Migrationsverket styr om resurserna

Han har också fört samtal med Anders Danielsson, Migrationsverkets generaldirektör. I samtalen slogs fast att Migrationsverket nu ska styra om sin personal så att fler ska jobba med den akuta asylprocessen som främst sker i ankomstkommuner som Malmö, Mölndal, Sigtuna och Solna.

Att arbetet med att registrera dem som kommer har dragit ut på tiden har fått effekten att många av barnen blir fast i de kommuner dit de först anländer. Vilket ökar på bristen på boendeplatser.

På lite längre sikt menar Morgan Johansson att också regeringens sedan tidigare kända satsning på särskilda stödboenden kommer att få effekt.

I dag placeras de ensamkommande barnen på HVB-hem som är anpassade för ungdomar med problematik som kriminalitet och missbruk. Dessa hem kräver mer personal och omgärdas av ett strikt regelverk.

– Många av dem som kommer nu kan ha svår problematik men inte alls av den karaktären som barnen på HVB-hemmen. Det kommer att göra det lättare att få fram platser och också dämpa kostnaderna eftersom dessa boenden inte kräver lika mycket personal.

Intervjuas i CNN i kväll

Morgan Johansson menar att den mest akuta krisen måste lösas inom ramen för de berörda myndigheterna. Förändringar som kräver riksdagsbeslut tar längre tid.

– Jag tror att man kan göra mycket inom ramen för de regler som i dag finns, säger han.

Sverige ådrar sig världens intresse när det kommer till flyktingsituationen i stort. Under torsdagskvällen kommer Morgan Johansson att intervjuas i ett direktsänt CNN-program som helt fokuserar på migrationen.