Regeringens förhandlingar igång: ”En investeringsbudget”

1 av 5
SAMHÄLLE

HARPSUND. Nu har regeringen inlett budgetöverläggningarna.

Finansminister Magdalena Andersson (S) höll en presskonferens om det ekonomiska läget - och uteslöt inte fler skattehöjningar.

– Men då handlar det om justeringar, säger hon.

I dag samlas regeringen traditionsenligt på statsministerns sommarresidens Harpsund i Sörmland. Där väntar budgetöverläggningar mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna innan statsråden äter kräftor tillsammans.

Mötet inleddes med att ministrarna, som brukligt, samlades på trappan utanför huvudbyggnaden för ett gruppfoto. Statsminister Stefan Löfven meddelade inför pressuppbådet att han ser fram emot att lägga en budget som ”försöker ta ned arbetslösheten, vända skolresultaten och gör något åt klimatet”.

Löfven skämtade också om att han försökt övertyga sina regeringskollegor om att byta ut kräftorna mot surströmming, men blivit nedröstad.

"Har tydligt fokus"

Därefter svarade finansminister Magdalena Andersson (S) och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) på frågor. Det är de två som tillsammans förberett överläggningarna.

– Vi ser fram emot om att samtala om budgeten med hela regeringen och det kommer att finnas ett väldigt tydligt fokus. Det handlar om att investera för Sverige, det behövs mer investeringar för att lösa de problem vi har, säger Andersson.

Hon avslöjade också att namnet på budgeten blir "Investeringar för Sverige".

Enligt Bolund är målet med investeringarna att få människor i jobb.

– Men vi måste också vända skolresultaten, det är ett tydligt uppdrag vi har från svenska folket. Där kommer vi lägga fokus. Men vi måste också göra insatser för att minska Sveriges klimatutsläpp och ta vårt ansvar för framtida generationer, säger han.

Andersson meddelade att det nu är slut med "kortsiktiga skattesänkningar".

– Vi behöver jobba med långsiktiga investeringar för att möta Sveriges utmaningar. Vi ärvde mycket stora underskott efter den borgerliga regeringen som sänkte skatten på lånade pengar. Nu har vi tagit ansvar och ser till att vi finansierar reformer krona för krona.

Flera reformer ur budgeten är redan kända. Det handlar bland annat om fler platser på yrkeshögskolan, höjd bensinskatt, sänkt rot-avdrag och satsningar på järnvägsunderhåll.

Och fler satsningar kan det bli.

– Vi har föreslagit ett antal skattehöjningar så det finns möjligheter att göra investeringar, säger Andersson.

Inga ofinansierade reformer

Klockan 15.00 höll finansminister Magdalena Andersson en presskonferens om det ekonomiska läget. Hon meddelade där att Finansdepartementets prognoser har reviderats. Arbetslösheten ser nu att falla snabbare än väntat och 2019 väntas den ligga på 6,2 procent. Andersson meddelade samtidigt att det svenska underskottet kommer att halveras de närmaste åren.

– Vi håller på att steg för steg fylla ladorna, men vi har fortsfarande underskott i de offentliga finanserna, säger hon.

Hon nämnde samtidigt att det finns flera hot som kan påverka den svenska ekonomin, bland annat det ostabila läget i Kina och i Grekland.

Samtidigt stod det klart att det kan bli aktuellt med högre skattehöjningar än de som redan aviserats.

– Men då handlar det om justeringar, säger hon.

Vill ingjuta hopp

Andersson sa att regeringen nu tar steg mot målet om lägst arbetslöshet i EU till år 2020.

– Vi har ett väldigt tydligt fokus mot det. Här finns potential, vi har i dag 400 000 arbetslösa samtidigt som vi har 80 000 lediga jobb. Det handlar om att regeringen sätter till åtgärder så att människor kan ta de här jobben. Det handlar om att investera i kompetensutveckling och bostäder så att folk kan flytta dit jobben finns.

Andersson kommenterade också Sverigedemokraternas framgångar i opinionen.

– Jag tycker det är oroande, men det är därför det är så viktigt att vi har fokus på investeringar i den här budgeten. Så att fler kan komma i arbete och fler klarar skolan. Så vi kan ingjuta hopp om framtiden i Sverige.

Budgeten presenteras den 21 september. Innan dess ska regeringen även förhandla klart med Vänsterpartiet.