Rekordkurvan - därför flyr så många just nu

SAMHÄLLE

Aldrig förut har så många ensamma barn flytt till Sverige som nu, hittills i år över 8 000.

Greklandskrisen, militärtjänst på obestämd tid och allt mer stängda gränser i Europa är några av förklaringarna bakom rekordkurvan.

De senaste två veckorna har andelen ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i Sverige varit av rekordartad karaktär. Hittills i år har över 8000 barn, de flesta pojkar och i åldrar 13-17 år, sökt sin tillflykt hit.

Ungefär en fjärdedel av de ensamkommande barnen som kommer till Europa söker asyl i Sverige.

Kallat till krismöte

Malmö, Mölndal, Sigtuna och Solna är några av de kommuner som allra tydligast märker av ökningen. Det är där många första gången knackar på med förhoppningen om ett nytt liv. Kommunerna ligger nära förbindelser över gränserna och Migrationsverket har placerat fyra av sina mottagningsenheter där.

Kommunerna vädjar nu om hjälp med att lösa den uppkomna situationen, som frestar på budgetar och lösningar för att tillräckligt snabbt få fram bostäder till barnen. Samtidigt har Migrationsverket skrivit upp sin prognos för antalet ensamkommande för 2015 till 12 000 – och generaldirektören Anders Danielsson kallat till krismöte för berörda myndigheter.

– Asylmottagandet är en nationell angelägenhet. De aktörer som berörs måste lösa detta tillsammans, sa han.

Vädret, grekerna och opinionen

Förklaringarna till den stora ökningen är många, visar Aftonbladets granskning. En rundringning bland experter som arbetar med frågorna visar att det här är några av de främsta orsakerna:

• Säsongen.

Med sommar och mildare väder har fler vågat göra den farliga resan över Medelhavet från till exempel Libyen där många samlas på vägen till Europa.

• Greklandskrisen.

Den ekonomiska krisen och politiska turbulensen i landet har gjort att grekiska myndigheter har varit mer benägna än tidigare att se mellan fingrarna med flyktingar som vill ta sig från öarna, dit många först anländer, via fastlandet och vidare norrut i Europa.

• Negativ flyktingopinion och stängda gränser.

Många länder har en inhemsk debatt som är negativ mot flyktingar och samtidigt täpps gränserna i Europa till allt mer. Den omdiskuterade muren i Ungern är det tydligaste exemplet.

– Den negativa opinionsbildningen gör att man så fort som möjligt vill ta sig över gränserna, till exempel genom Ungern, innan flykthålet där täpps till, säger Helena Carlestam, omvärldsanalytiker på Migrationsverket.

Flyr tvångsvärnplikt

Flyktskälen varierar mellan dessutom mellan länderna.

– Många från Afghanistan kommer via Turkiet. Det kan vara så att det har blivit lättare att ta sig vidare den vägen. Och sedan får vi också fler och fler från Syrien, möjligen är det en följd av att familjer har splittrats på vägen, säger migrationsminister Morgan Johansson (S).

Från Eritrea flyr många pojkar som vill slippa militärtjänstgöring.

– Det är en av världens hårdaste militärdiktaturer med en värnpliktsordning där man kallar in pojkar när de är 14-16 år. Det finns ingen bortre tidsgräns som säger när de får lämna värnplikten, så det handlar i praktiken om tvångsarbete. Då är drivkraften väldigt stor att fly, säger Johansson.

FAKTA

Så gamla är flyktingbarnen

0-6 år, 109 personer

7-12 år, 540

13-15, 3572

16-17, 3925

Totalt: 8146 barn

Härifrån kommer de flesta flyktingbarnen

Hittills i år har Sverige tagit emot 8 146 ensamkommande flyktingbarn.

Här är de största grupperna.

Siffrorna visar ensamkommande barn i antal mellan årsskiftet och fram till den 20 augusti i år:

1. Afghanistan: 3459

2. Eritrea: 1289

3. Somalia: 1119

4. Syrien: 809

5. Etiopien: 400

6. Marocko: 242

7. Statslös: 190

8. Irak: 130

9. Albanien: 90

10. Under utredning: 75

Källa: Migrationsverket