Annie Lööf: Orolig över vart samhället är på väg

”Vi måste vara en fristad för människor som söker sig hit”

SAMHÄLLE

Centerledaren Annie Lööf tycker att den svenska samhällsdebatten kring migrations- och integrationsfrågor har spårat ur.

Hon menar att situationen förvärrats under sommaren.

– Med den debatt som nu förs blir jag orolig över vart samhället är på väg, säger hon.

Foto: Björn Lindahl

När C-ledaren Annie Lööf i dag sommartalade i Hagaparken i Stockholm presenterade hon flera nya utbildningsförslag som partiet ska ta ställning till på sin stämma i Falun i september.

Men hon lyfte också fram sin oro över en samhällsdebatt som hon menar har spårat ur under sommaren, något som även Folkpartiets Jan Björklund var inne på i sitt sommartal i söndags.

– Under den här sommaren har vi fått se både hat och hot, sönderbrända fastigheter, mord, granater som kastas i våra städer och förstörda områden. Allt det här påverkar samhällsklimatet. Det som gör mig mest orolig är att polariseringen och spänningarna ökar i en tid där man borde överbrygga dessa, säger Annie Lööf.

"Orolig"

Lööf menar att många har svårt att hålla två bollar i luften samtidigt.

– För mig handlar det om betydelsen av att värna en fri rörlighet där vi måste vara en fristad för människor som söker sig hit. Vi måste kapa trösklar in på arbets- och bostadsmarknaden för att underlätta integration. Men samtidigt måste vi ta krafttag mot brottsligheten oavsett vem som utför den och arbeta mot ökad radikalisering.

Hon säger att debatten gör henne orolig över "vart samhället är på väg".

– Jag tycker också att sociala medier under sommaren har utvecklats på ett beklagansvärt sett. Det handlar nu om att vi måste ha ledare, människor som står upp för människovärdet. Vi måste se till att skapa ett politiskt debattklimat där man faktiskt har högt i tak och kan diskutera integrations- och migrationsfrågor på ett seriöst sett. För det är en tuff uppgift.

Känner frustration

C-ledaren vänder sig också mot den kritik som kommit om att svenska politiker står handfallna i en tid när många flyktingar kommer till Sverige.

– Det är klart det finns en frustration när man ideligen får höra att man inte kommer med några förslag. I våras presenterade Centerpartiet tjugo mycket konkreta förslag för en förbättrad integration. Vi har adderat fler om att bygga fler bostäder och om ökade möjligheter till jobb och språkinlärning. Och mer behöver göras.