Regeringen viker fyra miljarder – till äldre

Ska ge färre fallolyckor och bättre utbildad personal

1 av 4
SAMHÄLLE

Personal ska utbildas om demenssjukdomar och andelen fallolyckor ska minska.

Samtidigt får pensionärerna mer pengar i plånboken.

Det är några av delarna i den äldresatsning på drygt fyra miljarder som regeringen gör i den kommande höstbudgeten.

– De äldres behov ska stå i centrum, säger äldreminister Åsa Regnér (S).

På måndag när finansminister Magdalena Andersson ska presentera höstbudgeten kommer en satsning på äldrevården att finnas med. Budgeten är en överenskommelse mellan regeringspartierna S och MP samt Vänsterpartiet.

Ministrarna Annika Strandhäll, socialförsäkring, och Åsa Regnér, barn-, äldre och jämställdhet, berättade om den del av budgeten som rör deras områden för deras partikamrat, pensionären Barbro Gåije, 84. Med sig hade de chokladtårta och Barbro Gåije bjöd på kaffe.

– Jag kan inte koka kaffe egentligen, det blir mest som brunt vatten, skojade hon.

Deltog gjorde även Gåijes väninna Ulla-Liza Blom, 76, även hon engagerad inom Socialdemokraterna.

”Kommer märkas”

Äldresatsningen handlar om en rad olika delar, såsom ökad bemanning i äldreomsorgen, sänkt pensionärsskatt och ökat investeringsstöd till äldrebostäder.

Enligt socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) kommer pensionärerna att få ett rejält tillskott nästa år.

– Äldreskatten börjar vi ta bort för dem med sämst pensioner nästa år. Detta tillsammans med att inkomstpensionen kommer ha en bra ökning och att vi höjer bostadstillägget kommer att innebära ett antal hundralappar mer i plånboken, i genomsnitt 400–500 kronor i månaden.

Det handlar också om att höja kunskaperna om demenssjukdomar både hos personalen i äldrevården och i samhället i stort. Och även om att satsa på förebyggande arbete för att minska antalet fallskador bland äldre.

– Många äldre dör i förtid på grund av helt förebyggbara och onödiga skäl. Man kan snubbla på sladdar, halka på is och man kan ha ätit för lite och därför bli yr i huvudet och ramla. Men för att kunna stödja de äldre i detta måste personalen ha tid och möjlighet, nu vill vi stödja en sådan struktur, säger Åsa Regnér, minister för barn, äldre och jämställdhet.

Fördyrar hemtjänsten

Men samtidigt som regeringen satsar på äldrevården görs också en förändring som kommer att fördyra hemtjänsten för en del pensionärer. Något som bland annat Centerpartiet starkt kritiserat.

Enligt Regnér och Strandhäll berör förändringen ungefär en fjärdedel av dem som har hemtjänst, främst de med de högsta pensionerna.

– I princip alla kommer att få en förstärkning nästa år, säger Strandhäll.

Efteråt var både Barbro Gåije och Ulla-Liza Blom nöjda med det de hade hört.

– Det var roligt att höra att de satsar så mycket pengar på äldre, det behövs verkligen, särskilt gillade jag satsningen på sänkt skatt, höjd bemanning och utbildning av personal, säger Gåije.

Och Blom fyllde i:

– Jag gillade verkligen att man vill ha bättre utbildning av personalen som ska ta hand om de äldre, det tycker jag är mycket viktigt. Och naturligtvis att man nu också ger sig på pensionärsskatten.

FAKTA

Det här är regeringens äldresatsning

Regeringen satsar drygt fyra miljarder på äldre i en överenskommelse med Vänsterpartiet.

Det handlar om:

• Stöd till äldrebostäder. Nästa år viker regeringen 150 miljoner kronor, 2017 avsätts 300 miljoner och därefter 400 miljoner per år till investeringsstöd för bostäder till äldre.

• Stärkt stöd till personer med demenssjukdom. Regeringen poängterar att demenssjukdomar "får omfattande konsekvenser för den enskilde, anhöriga och samhället i stort" och menar att det behövs en kunskapshöjning. Under 2016 avsätts medel för ändamålet.

• Förebygga fallskador. Varje år dör drygt 1600 personer i fallolyckor och samhällets kostnader för fallolyckor uppgår till cirka 25 miljarder kronor. Nu anslås medel för att sätta igång ett förebyggande arbete.

• Ökad bemanning i omsorgen. Regeringen avsätter två miljarder per år till 2018 i extra stöd till landets kommuner, med avsikt att öka bemanningen i omsorgen.

• Ökade kunskapssatsning inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Regeringen satsar 200 miljoner för en kunskapssatsning riktad till verksamheter inom äldre- och funktionshinderomsorgen.

• Gratis öppenvård. Från 2017 ska alla som fyllt 85 år erbjudas avgiftsfri öppenvård.

• Sänkt skatt för pensionärer. Regeringen inleder sänkningen av pensionärsskatten, i första skedet framförallt för dem med de lägsta ersättningarna.