Nytt förslag till klimatavtal klockan tre

1 av 3
SAMHÄLLE

PARIS. Ordföranden för klimatkonferensen här i Paris har presenterat ett nytt avtalsförslag.

Redan ikväll ska länderna ge sina preliminära synpunkter.

- Sammantaget visar det på framsteg i förhandlingarna och att processen i grunden fungerar väl. Samtidigt är det lång väg kvar tills vi har ett nytt avtal, säger miljöminister Åsa Romson, som leder den svenska delegationen, i ett skriftligt uttalande.

Jämfört med det förra utkastet till avtal så har mycket bantats bort, 48 sidor har blivit 29.

Det beror främst på att djävulen sitter i detaljerna som det heter på förhandlarspråk. Ju fler detaljer, desto mer som kan ställa till det.

Strax efter klockan tre presenterade det franska ordförandeskapet det nya utkastet till avtal. De största knäckfrågorna är tre.

Den första handlar om hur ambitiösa de långsiktiga utsläppsmålen ska vara.

För närvarande finns tre alternativ. Att temperaturhöjningen  ska begränsas till två grader jämfört med förindustriell tid. Eller en bra bit under två grader eller under 1,5 grad.

Den tredje ståndpunkten drivs framför allt av mindre öländer som hotar dränkas av höjda havsnivåer.

Ett annat konfliktområde gäller finansieringen av framför allt de fattigare ländernas klimatomställning. Erfarenheterna är inte så goda.

I Köpenhamn, på klimatkonferensen för sex år sedan, bildades en fond där rika länder skulle sätta in flera hundra miljarder. Det har hittills blivit drygt 60.

En tredje nöt handlar om hur man ska kontrollera att länderna verkligen uppfyller sina åtaganden. För det krävs transparens och mätbarhet, åtgärder som inte alla länder är förtjusta i.

Halv åtta ska de 192 deltagande länderna träffas i plenum och ger sina synpunkter.

Sverige har en stor delegation på mötet men förhandlar tillsammans med de övriga EU-länderna.

Klimattoppmötet ska vara klart kl 18 på fredag. Men de flesta räknar med att det drar ut till lördag, kanske till och med söndag.