Romson: Vi får se om det blir ett bra avtal

1 av 2 | Foto: OLA AXMAN
Åsa Romson.
SAMHÄLLE

PARIS. Miljöminister Åsa Romson (MP) vågar ännu inte hoppas på ett bra, globalt klimatavtal.

– Det får vi se, säger hon två dagar före deadline.

Miljö- och klimatminister Åsa Romson (MP) leder den svenska delegationen på klimatoppmötet här i Paris. Dessutom leder hon tillsammans med sin bolivianska kollega René Orrelana en av många delförhandlingar inom huvudförhandlingens ram. De ansvarar för det som kallas klimatanpassning.

Under en kort paus i förhandlingarna mötte Åsa Romson svensk media.

I det nya utkastet till avtalstext är ett alternativ att målet ska vara att begränsa ökningen av jordens medeltemperatur till 1,5 grader jämfört med förindustriell tid?

– Den svenska formuleringen har varit att avtalet ska begränsa temperaturökningen så långt som möjligt under två grader. Redan vid en temperaturhöjning på 1,5 grader blir klimatförändringarna väldigt svåra, särskilt regionalt och lokalt.

Hur viktig är siffran?

– För att få ett ambitiöst avtal är det viktigt att konkretisera utsläppsmålen, hur mycket temperaturminskningen ska begränsas under det här århundradet. Sverige och EU står för ett tydligt alternativ.

– Precis som vetenskapliga rapporter visat blir temperaturhöjningar på 1,5 grader enormt påfrestande och helt omöjliga om de överstiger två grader. Och vi vet ju redan nu att i det här avtalet kommer vi inte att nå två grader.

Hur ser den breda bilden ut just nu?

– Det senaste utkastet till avtal är ett steg framåt. De politiskt svåra frågorna är tydligare, men fortfarande svåra. De kan inte lösas en och en utan måste tas i ett sammanhang.

Vad vore största misslyckandet?

– Att vi får ett avtal som inte visar att det finns en process framåt. Det måste finnas en plan för hur utsläppen ska minska, det krävs en översyn vart femte år och det måste vara tydligt att de nationella klimatplanerna kontinuerligt förnyas.

Blir det ett bra avtal?

– Det får vi se.