KD och L kräver förändringar av lagen om id-kontroller

SAMHÄLLE

Nästa vecka väntas en ny lag om id-kontroller på all kollektivtrafik till Sverige röstas igenom - trots hård kritik.

Men nu kräver både Kristdemokraterna och Liberalerna att lagen bara ska gälla i sex månader i stället för i tre år.

– Den undermåliga beredningen av lagen måste få konsekvenser, säger gruppledaren Andreas Carlson (KD).

Regeringens lagförslag om att kunna införa id-kontroller på all kollektivtrafik till Sverige fick tidigare i veckan hård kritik av Lagrådet. Förslaget, som har som mål att kraftigt minska antalet asylsökande, kritiserades bland annat för att ha hastats fram. Samtidigt har transportörerna, som kommer utföra kontrollerna, uttryckt stort missnöje.

I går meddelade justitieminister Morgan Johansson (S) att regeringen ändå går vidare med propositionen, som riksdagen ska ta ställning till den 17 december. Planen är att kontrollerna ska börja gälla i praktiken den 4 januari nästa år.

Efter sonderingar har regeringen sagt att det finns tillräckligt med stöd för att förslaget ska gå igenom riksdagen. M-ledaren Anna Kinberg Batra har också sagt att det är bra att regeringen går vidare, trots kritiken.

KD och L vill se kortare lag

Innan omröstningen i riksdagen ska frågan beredas i justitieutskottet och där hoppas flera andra partier att få till förändringar av lagen. Kristdemokraternas gruppledare Andreas Carlson har lämnat in en motion där hans parti kräver att flera saker ska förändras, baserat på den kritik som framförts.

– Vi delar regeringens bedömning att det ska finnas möjlighet att införa id-kontroller vid fara för den allmänna ordningen eller för den inre säkerheten i landet. Däremot är vi kritiska till hur regeringen har berett förslaget. Det är dåligt underbyggt och innehåller oklarheter, säger han.

KD vill att den nya lagen, som regeringen vill ska gälla i tre år, i stället ska bli tillfällig i sex månader.

– Den undermåliga beredningen måste få konsekvenser för hur lång giltighetstid det ska vara på lagen.

Vill se mer genomarbetat förslag

Andreas Carlson menar att regeringen under de sex månaderna skulle ha tid att jobba fram ett bättre förslag.

– Det skulle man då kunna återkomma med till riksdagen om det behövs. Vi har också synpunkter på att det finns oklarheter vad gäller barn som kommer utan id-handlingar med föräldrar som har det, säger han.

KD är också kritiska till att remissinstanserna fick så kort tid på sig att komma med sina synpunkter på lagförslaget. Därför har Andreas Carlson tagit initiativ till att justitiekanslern, generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kammarrättspresidenten och företrädare för Polismyndigheten kommer till justitieutskottet och ger sin syn för utskottet. Detta sker i morgon, när beredningen av lagförslaget börjar.

Carlson räknar med att regeringen och de andra partierna lyssnar på förslaget från hans parti.

– Det vore rimligt att justitieutskottet går på vår linje. Jag tror det finns ett intresse i regeringen att det ska vara en bred uppslutning bakom.

Även Liberalerna stödjer förslaget om att införa id-kontroller. Precis som KD vill man att lagen ska gälla i sex månader, i stället för tre år. Partiet vill också säkerställa barns rätt att följa med sina föräldrar, även om barnen inte har egna id-handlingar.