Svenske Jonas förhandlar för Tuvalu

Foto: ANETTE HOLMQVIST
Svensken Jonas Dahlström, 30, förhandlar under klimatkonferensen - för Tuvalu.
SAMHÄLLE

PARIS. För Tuvalu är klimatförhandlingarna i Paris på liv och död. Önationen riskerar att dränkas av vattenmassor – till följd av världens utsläpp.

Svensken Jonas Dahlström, 30, förhandlar för Tuvalu, som kräver ett bindande avtal om max 1,5 graders temperaturökning.

– Klockan tickar för Tuvalu, där har mycket av klimatförändringarna redan skett, säger han.

Klimattoppmötet Cop21 i Paris är inne i sitt slutskede. Förhandlarna tvistar om hur långtgående målsättningarna ska vara och också hur mycket de olika länderna ska bidra med.

En av dem som finns med i de slutna rummen är Jonas Dahlström, bosatt i Stockholm men med ursprunget i småländska Timmernabben.

Tuvalu – en symbol

Han fick frågan om att förhandla för den lilla söderhavsön, med en befolkning på 10 000 personer, efter att ha bott där i fyra månader. Det var när han 2013 skrev en masteruppsats om de psykologiska effekterna av klimatförändringarna, bland annat hur människor påverkas av "domedagsprofetior".

För världen har Tuvalu blivit själva symbolen för de våldsamma effekter som temperaturökningen kan föra med sig. Med högre temperatur stiger vattnet och riskerar att dränka den lilla ön.

– När Tuvalu nämns är det som en liten isolerad östat som inte kan stå emot klimatförändringarna och kommer att försvinna från jordens yta, säger Dahlström.

Men för invånarna på ön är klimatförändringarna redan en realitet, bland annat i form av fler oväder.

Därför driver Tuvalu nu på för att tvågradersmålet inte är tillräckligt. Jonas Dahlström och delegationen på totalt 15 personer vill att målet för temperaturhöjningarna ska sättas till högt 1,5 grader för att hejda de värsta effekterna.

– Klockan tickar, mycket av klimatförändringarna har redan skett. 1,5 är egentligen för mycket. Hade Tuvalu fått bestämma hade det varit väldigt mycket lägre än så, säger han.

– Tuvalus egna utsläpp är minimala i sammanhanget men atoller är så extremt ömtåliga att också minimala utsläpp påverkar dem.

Bindande avtal, lika viktigt

Även en rad andra önationer brottas med liknande problem och har därför bildat union med Tuvalu i frågan. Det handlar till exempel om Marshallöarna och Barbados. Länderna är dock små och måste därför även lyckas få med sig flera stora länder för att lyckas.

Nationerna slåss dock inte enbart för ett sänkt gradmål – minst lika viktigt anser man det vara att avtalet som förhandlas fram bli rättsligt bindande för att länder inte som bryter ingångna avtal ska kunna komma undan ansvar.

– Det här är ingenting man skämtar om, det här är på fullt allvar. Människorna på Tuvalu kan alltid räddas genom att flyttas någon annanstans, men den tuvaluanska kulturen kan bara existera så länge det finns ett Tuvalu. Den skulle ha mycket svårt att överleva om människorna flyttas till andra länder, säger Jonas Dahlström.