Romsons desperata brev i förhandlingarna

Länder går samman i sista försök att trycka på om jämställdhet och mänskliga rättigheter

Foto: TT
Åsa Romson (MP)
SAMHÄLLE

PARIS. Här är Åsa Romsons brev till klimatmötets ledning – i elfte timmen.

Sverige går samman med en rad länder i ett sista desperat försök att trycka på för skarpare skrivningar om jämställdhet och mänskliga rättigheter.

– Inget annat hot har någonsin satt mänskligheten på spel på detta sätt förut, skriver man bland annat.

I dag väntas det franska ordförandeskapet presentera ett förslag till klimatavtal. Det finns stora farhågor från många länders delegationer om att den slutliga produkten ska bli så urvattnad att centrala bitar kommer att fattas. Detta för att alla länder ska kunna ställa sig bakom.

Därför pågick ett intensivt arbete för att påverka in i det sista.

Uppmanar till franskt stöd

Sverige är ett av de länder som vill se tydliga skrivningar om mänskliga rättigheter, jämställdhet och ursprungsbefolkningars och andra utsatta gruppers rättigheter, och som därför under kvällen undertecknade ett brev till Laurent Fabius, ledare för det franska ordförandeskapet.

Brevet, som inleds med en uppmaning om Fabius stöd i frågan, har tagits fram av den mexikanska delegationsledningen och förutom Sverige står också länder som Finland och Bulgarien bakom formuleringarna.

Man skriver bland annat:

”Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna i vår tid. Inget annat hot har någonsin satt mänskligheten på spel på detta sätt förut. Dessutom har det en oproportionerlig inverkan på uppfyllandet av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet för de mest utsatta grupperna”.

Menar att frågorna måste in i avtalet

I brevet slår man fast att mänskliga rättigheter i avtalet inte bara är naturligt utan helt nödvändigt.

”Endast med hjälp av fullständigt främjande, skydd och respekt för de mänskliga rättigheterna kan denna ambitiösa ansträngning och strävan lyckas” slår länderna fast.

Och fortsätter:

”Detta är också det ögonblick då vi måste förbinda oss att inbegripa mänskliga rättigheter och jämställdhet i alla våra klimatåtgärder för att se till att befintliga ojämlikheter inte fördjupas. Vi är övertygade om att de mänskliga rättigheterna och jämställdhet bör ingå som övergripande principer i Parisavtalet”.

”Görs ett sista försök”

För Sveriges del är det delegationsledaren, klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) som undertecknar brevet där man också slår fast att termer som "med hänsyn till" eller "att överväga" är oförenliga med människorättsförpliktelser.

Enligt hennes pressekreterare Helena Hellström Gefwert har brevet föregåtts av en diskussion om formuleringarna i klimatavtalet under de senaste dagarna.

– Nu görs ett sista försök att få in tydliga skrivningar, säger hon.