Missad id-kontroll kan ge böter på 50 000 kr

Transportörernas ansvar efter riksdagsbeslutet

SAMHÄLLE

Transportörerna får nu ansvar för att utföra id-kontroller på bussar, tåg och båtar på väg till Sverige.

En sanktionsavgift på 50 000 döms ut om transportörerna inte utför dessa.

– Det ska vara ett belopp som får tillräckligt stor effekt, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) presenterade på en presskonferens i dag hur id-kontrollerna, som riksdagen fattade beslut om i går ska utföras. En sanktionsavgift på 50 000 kr per transporttillfälle ska tilldömas transportören om den inte fullgör sin skyldighet.

”Allvarliga konsekvenser”

Id-kontrollerna träder i kraft den 4 januari.

– Det är en avvägning, mellan att det å ena sidan ska vara ett belopp som får stor effekt, ett incitament att utföra kontrollerna, men inte så högt att det blir väldigt allvarliga konsekvenser för ett företag som döms att betala sanktionsavgift, säger Anna Johansson.

På frågan vad som är en giltig id-handling, svarar Anna Johansson:

– Det är inte specificerat i förordningen. Det är delvis transportören och polisen som mer detaljerat kan beskriva det.

”Helt orimligt”

Christel Grip, presschef på Swebus som trafikerar Köpenhamn, är mycket kritisk till de nya reglerna.

– Vi tycker att det är helt orimligt med en bot på 50 000 i ett system där det är så lätt att göra fel. Vi känner inte att det är rimligt att lägga ansvaret på oss som transportbolag att försöka avgöra om en id-handling är giltig eller inte, eller avgöra om en person är över eller under 18.

På Swebus planerar man för närvarande att hyra in ett företag som ska sköta id-kontrollerna.

– Det mest troliga alternativet är att vi anlitar ett externt bolag för att sköta de här kontrollerna, antingen vid ombordstigningen eller att de kliver på vid gränsen och gör en kontroll, säger Christel Grip.

”Längre restider”

Joakim Borgudd på Skånetrafikens presstjänst säger att beskedet var väntat.

– Det är DSB:s personal som ska utföra kontrollerna i Danmark. Vi har en dialog med dem och får lita på att de utför kontrollerna på ett bra sätt.

Det danska tågbolaget DSB vill inte uttala sig om straffavgiften. Informationschef Tony Bispeskov säger:

– Vi har inte id-kontroller ännu, men vi arbetar hårt för att hitta en lösning för att minimera olägenheterna för våra kunder. Det finns ingen tvekan om att det kommer att leda till längre restider över Öresund.