Skuldsatta slipper betala under två månader per år

SAMHÄLLE

Regeringen vill lätta på bördan för de som genomgår skuldsanering.

Genom en lagförändring vill man göra både juni och december till betalningsfria månader.

– Det ger en chans för fler familjer att fira jul hemma, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP).

Foto: Foto: Ola Axman
Per Bolund (MP).

I höstas presenterade regeringen en ny strategi mot överskuldsättning i samhället. Som en del av det ger man mer pengar till Kronofogden för att de ska kunna utveckla sitt arbete med skuldsanering, en metod som används för att fler ska kunna bli skuldfria.

Nu går man vidare och föreslår en lagförändring som bland annat innebär att fler ska ges möjlighet att genomgå skuldsanering. Men dessutom vill regeringen att de som genomgår saneringen ska få två betalningsfria månader per år, juni och december.

Enligt konsumentminister Per Bolund (MP) är tanken att ge en lättnad till de skuldsatta människor som lever på existensminimum.

– Det är ju enormt knapra förhållanden. Dessutom vet vi att ungefär 40 procent av de som genomgår skuldsanering har barn, som lever under en väldigt utsatt situation. Det ger en chans för fler familjer att fira jul hemma, säger han.

Vill införa betalningsfria månader

Totalt är cirka 400 000 svenskar inskrivna hos Kronofogden som överskuldsatta. Av dem är ungefär 28 000 berättigade till skuldsanering. Förra året var det cirka 10 000 som ansökte hos Kronofogden.

– Men det är en siffra som ökar, säger Per Bolund.

De betalningsfria månaderna innebär att de som skulden ska betalas till, borgenärerna, får in mindre pengar. Men enligt Bolund har många som genomgår skuldsanering svårt att betala sina räkningar.

– Det här ger en chans att komma ikapp och till exempel betala försenade räkningar under den månad som blir betalningsfri. Det kan göra att borgenärerna får in pengar som man inte hade fått annars. Det kan bli win-win för båda parter.

Konsumentministern menar också att samhället har ett ansvar att hjälpa de människor som dras med skulder.

– Det finns en missuppfattning som är spridd i samhället, att människor har hamnat i skuld för att de slarvat eller levt livets goda dagar. Det är klart att det finns sådana fall men det vanliga är att det beror dödsfall i familjen, konkurser, arbetslöshet eller sjukdom. Det är ofta svåra livsöden som ligger bakom.

”Samhället tjänar på det”

Samtidigt menar Bolund att samhället i stort tjänar på att fler kommer tillbaka till en god privatekonomi.

– Det är en stor samhällsekonomisk kostnad att människor inte kan bidra och vara med i ekonomin på ett traditionellt sätt. Det är en väldigt viktig åtgärd att försöka hjälpa människor ut ur överskuldsättning och komma tillbaka till en god ekonomi. Sedan kan man ta lån och planera för sin framtid, precis som vi andra kan. Då har man mycket större möjligheter att betala skatt och bidra till välfärden. 

Regeringen har skickat lagförslaget på remiss till Lagrådet. Planen är att den nya lagen ska börja gälla den 1 november 2016.

FAKTA

Så går skuldsanering till:

• Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden.

• De utreder om du uppfyller kraven för att få skuldsanering.

• Kronofogden fattar ett beslut om att inleda skuldsanering och skickar därefter ett förslag till dina borgenärer, det vill säga dem du är skyldig pengar. I förslaget ingår alla skulder du har vid tiden för inledandet.

• Om du beviljas skuldsanering får du ett beslut av oss där det framgår hur mycket du ska betala.

• Du betalar av dina skulder enligt en betalningsplan, vanligtvis under fem års tid. Om du redan lever på existensminimum när skuldsaneringen börjar kan du få ett beslut utan betalningsplan. Då betalar du inte av något på dina skulder.

• När avbetalningstiden är slut är du inte längre skyldig att betala något på de skulder som ingick i skuldsaneringen.

Källa. Kronofogden

ARTIKELN HANDLAR OM