Så många flydde hit 2015

162 000 sökte asyl - Migrationsverket träffade rätt med sin prognos

SAMHÄLLE

I oktober uppskattade Migrationsverket att 160 000 personer skulle söka asyl i Sverige 2015.

Prognosen träffade rätt – med bara två dagar kvar av året har 161 870 flyktingar sökt asyl.

– I december har hittills kommit 13 268 asylsökande, säger Charlotte Lindeberg på Migrationsverkets pressavdelning.

Migrationsverket gjorde sin prognos den 22 oktober. Under den månaden hade man registrerat över 9 000 asylsökande per vecka. Man slog då fast att huvudscenariot var att det totalt under 2015 skulle komma 160 000 flyktingar.

Nu visar det sig att uppskattningen ser ut att stämma.

Med bara två dagar kvar av året landar siffran på 161 870 asylsökande.

400 per dag

Eftersom det de senaste dagarna kommit ungefär 400 flyktingar per dag, borde inte siffran förändras med mer än ett tusental.

– Det kan vara en viss eftersläpning  med registreringen under helgerna, men det brukar inte vara så stora svängningar, säger Charlotte Lindeberg.

Migrationsverket gjorde sin prognos innan regeringen beslutat om id-kontroller och skärpta  asylregler.  De senaste veckorna har antalet asylsökande legat kring 2 000 per vecka.

Färre till EU

– Vi bedömer att huvudorsaken till nedgången i Sverige är att färre tar sig till EU, dels till följd av sämre väder på Medelhavet och dels till följd av hårdare gränskontroller på Balkan. Samtidigt ska man komma ihåg att även om antalet asylsökande i Sverige minskat, så är det fortfarande väldigt höga siffror historiskt sett, säger Olaf Zobel på Migrationsverkets presstjänst.

I oktoberscenariot förutspådde Migrationsverket att det nästa år skulle komma mellan 100 000 och 170 000 flyktingar till Sverige – men den siffran är i dagens läge behäftad med mycket stor osäkerhet.

– I början av februari nästa år kommer vi att publicera en ny prognos över antalet asylsökande som förväntas komma under 2016. Prognosen uppdateras sedan fyra gånger under året, säger Olaf Zobel.

ARTIKELN HANDLAR OM