Pessimismen sprider sig - majoritet tror Sverige blir sämre

1 av 2
SAMHÄLLE

SÄLEN. Pessimismen breder ut sig.

54 procent av svenskarna tror att de kommer bo i ett sämre land om fem år - en ökning med 12 procentenheter jämfört med året innan, visar en ny undersökning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

– Det är en oroande utveckling, säger MSB:s generaldirektör Helena Lindberg.

I dag, under Folks och Försvars rikskonferens i Sälen, presenterade generaldirektören Helena Lindberg den statliga myndigheten MSB:s årliga opinionsundersökning. I den frågar man allmänhetens om deras syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar.

Årets mätning visar att pessimismen har spritt sig i landet under det dramatiska året 2015.

Majoritet tror det blir sämre

Över hälften, 54 procent tror att Sverige kommer vara ett sämre land att leva i om fem år, en ökning med 12 procentenheter jämfört med 2014. Nästan var femte person, 19 procent, tror att Sverige kommer att vara ett mycket sämre land om fem år. Det är den högsta siffran sedan frågan ställdes på ett liknande sätt första gången 2005. Bara 13 procent tror att landet kommer vara ett mycket eller något bättre land om ett par år.

– När man ställer frågan om Sverige är ett bra land att leva i så svarar nästan 90 procent att det är det. Men när det handlar om utvecklingen de närmaste fem åren är det en hög andel som säger att det kommer att bi sämre. Det är en oroande utveckling, det har inte varit så negativa siffror under de senaste åren, säger Helena Lindberg, generaldirektör på MSB.

Mätningen visar att oron bland svenska folket öka rejält när det bland annat gäller utvecklingen i Mellanöstern, internationell terrorism och samt stora flyktingströmmar.

– Det finns också en oro över utvecklingen i vårt närområde, det som hänt kring annekteringen av Krim och Rysslands agerande i östra Ukraina. Men det handlar också om Mellanöstern och frågor som kopplar an till förhållandet mellan den muslimska och kristna världen, säger Lindberg.

Men det finns också saker som svenskarna oroar sig mindre för än tidigare.

– Frågor som tidigare legat ganska högt på hotskalan har varit frågor om storskaliga oljeolyckor i Östersjön, ett stort IT-avbrott eller radioaktiva utsläpp. De finns inte med på oroslistan i lika stor omfattning som tidigare, säger Helena Lindberg.

Hela undersökningen går att läsa här.

ARTIKELN HANDLAR OM