Skarp SSU-kritik av hjälp till nyanlända

Kräver att regeringen gör mer – och snabbare

1 av 2 | Foto: ROBERT GABRIELSSON
Philip Botström, SSU:s ordförande
SAMHÄLLE

Regeringens åtgärder är för spretiga – och försvårar nyanländas etablering.

Den salvan levererar Socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU, som nu föreslår en rad nya förslag för att snabba på processen.

– Regeringens etableringspolitik är inte tillräcklig och tydlig nog, säger ordföranden Philip Botström.

Förra året kom drygt 160 000 människor till Sverige från andra länder. De ensamkommande flyktingbarnen uppgick till 35 000.

SSU släpper i dag den första delen i en ny rapportserie med namnet "Vi bygger landet" där man belyser de nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Där slås fast att debatten hittills varit felriktad och fokuserat på skärpningar som tillfälliga uppehållstillstånd, TUT, sänkta ingångslöner och minskade ambitioner istället för satsningar för att ge människor en chans att komma ut i samhället så fort som möjligt.

”Saknas en plan”

S/MP-regeringen har inte heller gjort tillräckligt, menar SSU.

– Det saknas en sammanhållen plan från mottagande till fullt etablerad. Regeringen har dessutom svängt i migrationspolitiken och det är vi kritiska till, säger Philip Botström.

– Omsvängningen är ineffektiv. Ett exempel är TUT som är ett direkt hinder för etableringen. Viljan för människor att lära sig språket och vara med i olika insatser minskar om man inte är säker på att få stanna, vara trygg och få ta hit sin familj.

SSU föreslår i sin rapport en "etableringslinje" i tre olika steg för att snabba på processen för nyanlända. Från asylprocessen till att det nya livet i Sverige börjar och det är dags att ta steget ut i samhället.

– Vi kan klara det mesta i vårt samhälle med en smart och effektiv politik, säger Botström.

Ökad kartläggning

Bland det som SSU vill se finns till exempel förslag som att utöka Arbetsförmedlingens arbete med att digitalt ta reda på nyanländas kunskaper, utöka arbetet med att kartlägga behovet av arbetskraft och lediga platser samt genomföra valdering även för personer som inte är aktuella för något av regeringens snabbspår till jobb.

SSU har tidigare föreslagit skattehöjningar för att mottagandet av asylsökande och flyktingar inte ska slå mot välfärden.

Regeringen har presenterat en rad åtgärder för att snabba på nyanländas etablering. Bland dessa snabbspår till jobb för till exempel lärare, sjukvårdspersonal, kockar och busschaufförer.

– Snabbspåren bidrar till att arbetsgivare får möjlighet att få tag i rätt kompetens samtidigt som nyanlända får jobba i sitt yrke, har arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) tidigare sagt.

Tidigare har regeringen också slagit fast att län som har gott om jobb kommer att få ta ett större ansvar, dessutom genomförs en rad regionala konferenser om nyanländas etablering i samarbete mellan stat och kommuner.

FAKTA

SSU:s förslag

Ökat uppdrag till studieförbund och ideella organisationer  för svenskundervisning och samhällsintroduktion med statlig finansiering.

Utveckla Arbetsförmedlingens digitala kartläggningsverktyg.

Se till att nyanlända blir introducerade i det lokala civilsamhället för att skapa kontaktnät.

Låt nyanlända avlasta arbetsförmedlare med administrativa uppgifter, exempelvis genom trainee-tjänster.

Ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att kartlägga och lista aktörer som är bäst på SFI-undervisning. 

Genomför validering och individuella behovsbedömningar för nyanlända oavsett om de ingår i snabbspåren eller inte.

Ge alla nyanlända en etableringsplan som tar hänsyn till deras individuella behov – med höga krav på att slutföra insatserna.

Låt Arbetsförmedlingen upprätta regionala bristyrkesanalyser för kartläggning av arbetsmarknadens behov.

Individer ska kunna kvalificera sig för flera åtgärder samtidigt istället för att riskera att falla mellan stolarna.

Upprätta en uppsökarkommission som jobbar med att kartlägga arbetskraftsbehov och söka upp lediga jobb.

Källa: SSU:s rapport