”Det är ingen kommun som jublar direkt”

Flytande boende för 500 asylsökande kostar 200 000 kronor per dag

1 av 3
SAMHÄLLE

Här är den flytande bostadsplattformen ”Bibby Stockholm” som ska bli hem för 500 asylsökande.

Men ingen kommun vill än så länge ta emot den.

– Det är ingen kommun som jublar direkt, säger Peter Ulfvin på företaget Tore Ulff Chartering.

Skeppsmäklarna Tore Ulff Chartering har skrivit avtal med Migrationsverket om en flytande bostadsplattform för 500 asylsökanden.

För Migrationsverket kommer kostnaden att landa på ungefär 200 000 kronor per dag, om plattformen är fullbelagd.

– Det kommer nog att handla om mellan 400 och 500 kronor per person och dag, men det är inte färdigförhandlat ännu, säger Peter Ulfvin.

Men kommunernas intresse av att få härbärgera ”Bibby Stockholm” har än så länge varit svalt.

– Ingen kommun som jublar direkt. Vi har hållit på med det här sen i september och svaret är: ”Jättebra idé, men inte här”, säger Peter Ulfvin.

Använts i Oskarshamn

Plattformen ”Bibby Stockholm” låg för flera år sedan i Oskarshamn och användes som bostad för arbetare på ett bygge. Därefter har den bland annat tjänat som logi vid oljeborrplattformar.

– De har ju fördelar de här plattformarna – när de inte behövs längre så skickar man bara tillbaka dem. Men nu gäller det att få kommunerna att ställa upp och det är svårt, det är det. I Stockholm prioriterar man kryssningstrafiken, så det är inget gehör här heller, säger Peter Ulfvin.

Två månader på sig

Skeppsmäklarna Tore Ulff Chartering har nu två månader på sig att ordna hamnplats och nödvändiga tillstånd för plattformen, annars kommer avtalet att upphöra.

Innan avtalet börjar gälla ska bostadsplattformen också besiktigas. Det sker under onsdagen och torsdagen.

Aftonbladet har tidigare rapporterat om Migrationsverkets avtal med kryssaren Ocean Gala, som har plats för upp till 1 800 asylsökande. Där har ägarna US Shipmanagers sökt bygglov i Härnösand, något som kommunen där ställt sig negativ till.