Wallström slår fast linjen för utrikespolitik

SAMHÄLLE

Ryssland är största hotet mot freden i Europa, slår regeringen fast i sin utrikesdeklaration.

– Det är största utmaningen mot den europeiska säkerhetsordningen sedan kalla krigets slut, säger Margot Wallström (S).

Moderaterna menar att säkerhetsläget kräver nytänkande och pressar på om Natomedlemskap.

Margot Wallström.

För utrikesminister Margot Wallström var det andra gången hon läste upp regeringens utrikesdeklaration i riksdagen, som är den sista innan det i sommar avgörs om regeringen når sitt mål för utrikespolitiken: en plats i FN:s säkerhetsråd.

Hon inledde sitt tal med en beskrivning av läget.

– Sveriges utrikespolitik ska i denna tid av både hopp och förtvivlan vara aktiv, orädd och konstruktiv, säger Wallström.

Sverige ställer upp vid angrepp

Hon slog fast vikten av en feministisk säkerhetspolitik och betonade vikten av samarbete i säkerhetspolitiken. Hon räknade där upp partners som Finland, FN och framförallt EU.

Margot Wallström framhöll dessutom att Sverige fortsatt är berett att hjälpa till om våra nordiska grannar eller EU drabbas av angrepp.

Och att Sverige väntar sig samma hjälp tillbaka.

Ryssland är största utmaningen

Största hotet mot fred i Europa är Ryssland, enligt Wallström. Rysslands annektering av Krim och den militära närvaron i Ukraina beskrev hon som flagranta brott mot folkrätten.

– Det är den största utmaningen mot den europeiska säkerhetsordningen sedan kalla krigets slut, säger Wallström.

I den svenska utrikesdeklarationen slås också fast att Rysslands och Assadregimens bombningar i Syrien är oacceptabla och genast måste upphöra.

Margot Wallström talade också om Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd. Frågan avgörs under sommaren.

– Rådet behöver reformeras och bättre återspegla världen av i dag.

Wallström berättade också att Sverige tillsätter en ambassadör för arbetet med nedrustning och en för mänskliga rättigheter, vilket tidigare funnits men som avskaffades av den förra Alliansregeringen.

M driver på om Nato

Debatten efter utrikesministerns deklaration inleddes med replik av Karin Enström (M). Hon ifrågasatte varför regeringen inte ens kan diskutera att ompröva ett svenskt Natomedlemskap.

– Ett nytt omvärldsläge kräver ledarskap och nytänkande, säger Enström.

Wallström svarade på Moderaternas fråga med att kalla det "förutsägbart".

– Svaret är alltid Nato från Moderaternas sida, säger hon.

FAKTA

Citat ur debatten

Karin Enström (M) i anförande:

– För oss är det inte en fråga om Sverige ska bli medlem i Nato utan en fråga om hur.

Valter Mutt (MP), om Sveriges värdlandsavtal med Nato:

– Om jag hade varit statsminister hade det inte blivit något värdlandsavtal, nu får vi förhandla om det och göra det minst dåliga av det.

Birgitta Ohlsson (L) i talarstolen:

– Det som händer nu i Polen kastar en sorglig skugga över frihetskampen och Polen är inte ensamma, det är ett Ungern i repris där populistiska idéer får frodas fritt, där domstolarnas oberoende utmanas, pressfriheten urholkas och tonen skärps mot minoriteter dag för dag.

Källa: TT