SD tappar stöd i profilfrågan

1 av 3
SAMHÄLLE

Sverigedemokraterna tappar stöd i sin tyngsta profilfråga.

Allt färre väljare tycker att partiet har den bästa flykting- och invandringspolitiken.

– Det är en konsekvens av att andra partier klivit fram och tagit plats, säger Karin Nelsson, opinionschef på Inizio.

Tidigare i veckan visade en undersökning från Aftonbladet/Inizio att hela 47 procent av väljarna tycker att flykting- och invandringsfrågan är den allra viktigaste. Sedan tiden kring valet 2014 har en allt större del av svenska folket tyckt att Sverigedemokraterna har den bästa politiken på området. Samtidigt har allt färre föredragit Moderaternas politik.

Men nu är trenden bruten – för båda partierna. Det visar en ny mätning från Aftonbladet/Inizio om vilka partier som har mest stöd i olika sakfrågor. I början av oktober förra året tyckte 35 procent att SD hade den bästa invandringspolitiken, nu är den siffran nere på 31 procent.

Fortfarande störst stöd

Trots att partiet tappat fyra procentenheter är man dock med råge det parti som har högst förtroende i frågan.

– SD hade initiativ i frågan redan i valrörelsen. Under 2016 ökade deras stöd i frågan väldigt mycket. De är fortfarande de med högst förtroende, men det har vikit tillbaka en del. Vi har också sett hur de har tappat stöd i vanliga opinionsundersökningar. Det är en konsekvens när andra partier klivit fram och tagit plats, säger Karin Nelsson, opinionschef på Inizio.

Samtidigt har Moderaternas förtroende kring flykting- och invandringspolitiken vuxit rejält. I oktober var det bara 8 procent av väljarna som tyckte partiet var bäst på området. Det har nu växt till 15 procent, en ökning med 7 procentenheter.

– M har jobbat hårt med de här frågorna och har nu nästan fördubblat sitt förtroende. Samtidigt har Socialdemokraternas stöd i frågan legat ganska still sedan valet, säger Nelsson.

M har mest stöd för sin ekonomiska politik

I kampen mellan två regeringsbärande partierna så har Moderaterna ett övertag när det gäller ekonomin, som brukar ses som en av de viktigaste frågorna. 34 procent tycker att Anna Kinberg Batras parti har den bästa politiken på området, medan 22 procent föredrar Socialdemokraterna. Även i frågan som gäller jobb och sysselsättning har M ett övertag, även om det är jämnare där.

Socialdemokraterna leder däremot flera för partiet klassiskt starka frågor – som skola, äldreomsorg och sjukvård. Överlag visar underundersökningen att partiet ökar sitt förtroende i flera frågor sedan förra mätningen, dock inte i den om invandringspolitiken.

FAKTA

Vilket parti tycker du har bäst politik för respektive område?

Ekonomi

Moderaterna 34 % (0)

Socialdemokraterna 22 % (+2)

Miljö och klimat

Miljöpartiet 22 % (-1)

Centerpartiet 16 % (-5)

Äldreomsorg

Socialdemokraterna 23 % (+4)

Sverigedemokraterna 16 % (-2)

Flykting- och invandringsfrågor

Sverigedemokraterna 31 % (-4)

Moderaterna 15 % (+7)

Sveriges försvar

Moderaterna 20 (0)

Socialdemokraterna 19 % (+4)

Skola och utbildning

Socialdemokraterna 21 % (+2)

Liberalerna 18 % (-2)

Jobb och sysselsättning

Moderaterna 27 % (-3)

Socialdemokraterna 25 % (+4)

Sjukvård

Socialdemokraterna 24 % (+2)

Vänsterpartiet 13 % (0)

Sverigedemokraterna 13 % +- 0

De partier som är bäst på respektive sakfråga nu jämfört med senaste undersökningen som gjordes 5-9 oktober 2015.

Undersökningen är gjord på uppdrag av Sverige Tycker inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1335 intervjuer under perioden 15-22 februari 2016 och är genomförd som en webbundersökning.

Frågan som ställdes var: Vilket parti tycker du har näst politik för respektive område?

ARTIKELN HANDLAR OM