Björklund: Utredaren dömer ut S vallöften

1 av 2
SAMHÄLLE

Jan Björklund (L) menar att regeringens särskilda utredare dömer ut Socialdemokraternas främsta vallöften på skolområdet.

– Utredaren sågar löftet om att gymnasiet ska vara obligatoriskt och också om att alla yrkeselever ska tvingas läsa in högskolebehörighet, säger han.

I dag presenterades Gymnasieutredningen som gått igenom hur gymnasiet fungerar i dag och tagit fram förslag på vad som bör förändras.

Liberalernas partiledare Jan Björklund, som var utbildningsminister när den nuvarande läroplanen för gymnasieskolan trädde i kraft 2011, kommenterar utredaren Helén Ängmos förslag.

Tror på slopade kursbetyg

Björklund ger utredaren rätt i frågan om att kursbetygen kan behöva slopas till förmån för ämnesbetyg och instämmer också i att det är ett arbete som kommer att ta tid att genomföra.

– Hon resonerar klokt, men ska man genomföra det måste det till en mycket, mycket stor reform av gymnasiet och då bör man också återinföra en riktig studentexamen, säger Jan Björklund.

Enligt Björklund skulle en studentexamen fungera som ett extra stort nationellt prov under elevernas sista gymnasieår, där samtliga ämneskunskaper skulle prövas.

"Sågar S vallöften"

I övrigt menar Jan Björklund att det tydligaste i utredningen är att Helén Ängmo inte gillar Socialdemokraternas vallöften från 2014.

– Utredaren sågar S två viktigaste vallöften på det här området, dels löftet om ett obligatoriskt gymnasium för alla, dels att alla yrkeselever ska tvingas läsa in gymnasiebehörighet. På båda de punkterna säger utredaren nej. Det välkomnar jag, för båda de reformerna hade varit olyckliga.

Gymnasieminister Anna Ekström (S) menade när hon tog emot utredningen att regeringen kommer att söka samförstånd med andra partier innan gymnasiet görs om.

Är ni intresserade av att delta i sådana samtal?

– Om regeringen ansluter sig till Alliansens och L:s föresatser så är det klart att det öppnar förutsättningar för samförstånd, men vi får först höra vad regeringen säger, säger Björklund.

M: Hoppas regeringen tar utmaningar på allvar

Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall framhåller att det är viktigt att ungdomar slutför sin utbildning för att ha möjlighet till jobb.

– Vi kommer noga se över utredningens förslag och hoppas att regeringen tar utmaningarna på allvar och levererar handlingskraftiga förslag, säger hon.

– Övergång till ämnesbetyg ska inte göras i en handvändning utan måste föregås av en noggrann utredning som tittar vidare på vilka konsekvenser en sådan förändring skulle få för elevernas utveckling, lärande och kunskaper. Även förslaget om högskolebehörigheten har vi själva tittar på tidigare och arbetar just nu fram förslag som ska öka yrkesprogrammens attraktivitet.

FAKTA

Kommentarer om utredningen

Emil Gustavsson, ordförande för Sveriges Elevkårer som välkomnar utredningens förslag:

– Utredaren föreslår att ämnesbetyg ska utredas vidare så man inte lägger förhastade förslag. Denna utgångspunkt är bra och måste få ta sin tid. Man måste även utvärdera kursgymnasiet. Enligt vår senaste undersökning föredrar fortfarande 55 procent av eleverna kursbetyg, detta måste man ta med i analysen.

SSU:s ordförande Philip Botström kommenterar gymnasieutredningen:

– Vi välkomnar gymnasieutredningens förslag om att införa ämnesbetyg. Detta är en nödvändig förändring för att skapa ett mer rättvist betygssystem. Nu hoppas jag att regeringen gör verklighet av förslaget, säger han.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand menar att det vilar ett tungt ansvar på Anna Ekström.

– Alla elever måste få de möjligheter i livet som en avklarad gymnasieexamen ger. Nu krävs politisk vilja och det vilar ett tungt ansvar på Anna Ekström för att åstadkomma stabilitet och långsiktighet för gymnasieskolan.