Sargat MP möts i Sundsvall

1 av 8 | Foto: Björn Lindahl
Miljöpartiets kommun- och landstingsdagar i Sundsvall. Språkrören Gustav Fridolin och Isabella Lövin.
SAMHÄLLE

SUNDSVALL. I helgen samlas närmare 400 miljöpartister i Sundsvall för första stora samlingen sedan krisen som ledde till ministeravgång och språkrörsbyte.

Ännu är MP:s svåra situation långt ifrån över – partiet balanserar kring riksdagsspärren och internt finns stora spänningar.

– Det har alltid varit högt i tak och okej att ha olika åsikter internt, så är det inte nu, säger en MP-källa.

Miljöpartiets kommun- och landstingsdagar på Södra Berget i Sundsvall inleds med tal av språkröret Isabella Lövin på lördag.

Under dagen hålls en rad seminarier på teman som "Vägen till ett fossilfritt Sverige" och "En arbetsmarknad där alla får vara med". Mötet är den första stora samlingen för MP sedan stormen kring ex-ministern Mehmet Kaplan och hans samröre med turkiska extremister, migrationsöverenskommelsen och besvikelsen med partiledningen som ledde till att språkröret Åsa Romson fick avgå.

Opinionskris

Mycket av diskussionen under helgen kommer dock att handla om hur Miljöpartiet ska ta sig ur den djupa opinionskris man befinner sig i.

Enligt mätningarna har de gröna, som regerar tillsammans med Socialdemokraterna, svårt att övertyga väljarna och balanserar kring fyraprocentsspärren till riksdagen. Partisekreteraren Amanda Lind ska leda ett seminarium med namnet "Målbild 2018" där man ska diskutera politiska strategier inför den kommande valrörelsen.

Aftonbladet har talat med en rad miljöpartister runt om i landet. Flera ser partiets opinionsläge som mycket allvarligt.

Bernhard Huber, kommunalråd i Solna, är en av dem som ska delta i Sundsvall. Han menar att det är viktigt att partiet tar situationen på stort allvar. Som flera andra i hans parti tror han att lösningen ligger i partiets kärna – miljön.

– Vi måste få upp miljön på agendan igen och se till att göra frågan vardagsnära och inte så abstrakt för människor, säger han.

Klimatbudget ska lyftas

I partiledningens strategi för att återvinna väljarna ingår att MP ska lyfta fram det man åstadkommit i regeringsställning. Det handlar till exempel om klimatbudgeten och hur den märks i form av laddstolpar, cykelvägar och miljöprojekt runt om i landet.

Men under ytan bubblar också ett missnöje med den riktning partiet tagit under mandatperioden. Flera som Aftonbladet talat med menar att MP:s strävan efter att vara regeringsdugligt har förändrat partiet. Man framhåller att de gröna har "sålt ut sina ideal" i samarbetet med S, till exempel i frågor som den skärpta migrationspolitiken.

– Det har alltid varit högt i tak och okej att ha olika åsikter internt, så är det inte nu, säger en MP-källa.

Lövin: Helt naturligt

Språkröret Isabella Lövin inleder samlingen i Sundsvall med ett tal. Hon framhåller att det är partiets gröna värden som ska ta MP ur opinionssvackan.

Att MP har förändrats med regeringsrollen anser hon är helt naturligt.

– Sitter man i regering så finns det inte samma utrymme för att ha en så svartvit debatt som man kan ha i opposition. Att vi sitter i regering innebär att vi kompromissar för att få genom så mycket som möjligt av vår politik, säger Lövin.

Hon menar att majoriteten i hennes parti stödjer att MP sitter i regeringen.

– Det har kongressen och riksdagsgruppen samt kommun- och landstingsråd ute i landet intygat.