Kommunalråd vill tvinga MP-utbrytare att rätta in sig i ledet

1 av 4
Valter Mutt.
SAMHÄLLE

SUNDSVALL. En grupp kommunalråd sätter press på MP-ledningen om att ta hårdare tag mot partiets fyra utbrytare.

Vid ett hemligt möte i går kväll drogs planerna för arbetet upp. I kväll möts gruppen igen.

– Vi vill ha en stark grön kraft i det här landet och då måste vi lösa de problem som uppstår, att riksdagsgruppen inte samarbetar måste partistyrelsen lösa, säger kommunalrådet Karin Pleijel.

I Miljöpartiets riksdagsgrupp finns sedan en tid tillbaka en saftig konflikt där fyra av partiets totalt 25 företrädare vägrar delta i det sedvanliga arbetet. Aftonbladet har tidigare berättat om gruppen som består av Carl Schlyter, Valter Mutt, Jabar Amin och Annika Lillemets.

Efter konflikter fråntogs Schlyter och Mutt sina positioner som talespersoner i riksdagen och därefter avsade sig både Amin och Lillemets sina uppdrag. Sedan dess träffas de fyra i en egen grupp utanför MP:s riksdagsgrupps ordinarie möten.

En rad försök att lösa problemen har gjorts – men hittills misslyckats.

Tröttnat på konflikten

Aftonbladet kan berätta att en grupp kommunalråd från orter runt om i landet har fått nog av konflikten. Man har diskuterat frågan på Facebook och har nu också haft ett möte i centrala Sundsvall i går kväll, där beslöt gruppen att sätta press på partiledningen för att den ska ta hårdare tag mot "utbrytarna", berättar källor för Aftonbladet. Kommunalråden ska samlas även i kväll.

Karin Pleijel är en av dem som kommer att delta. Hon menar att kommunalråden vill se en lösning på konflikten med de fyra riksdagsledamöterna eftersom partiet behöver alla sina företrädare runt om i landet.

– Vi vill ha en stark grön kraft i det här landet på kommun-, landstings-, riks- och regeringsnivå och då måste vi lösa de problem som uppstår längs vägen. Då ser vi att det här att riksdagsgruppen inte samarbetar är ett problem som partistyrelsen måste gå in och lösa.

Exakt hur man ska gå till väga vet inte Karin Pleijel. Det menar hon är upp till riksdagsgruppen och partistyrelsen att lösa.

– Alla vi som jobbar i kommuner vet att samarbete är svårt, vi vet att man ibland måste ge avkall på det som ligger en närmast om hjärtat för att man ska få ett utfall. Men det måste lösas om man ska få en trovärdighet som parti och samarbetspart.

Gruppledaren: Målet är att de ska återvända

Maria Ferm som är gruppledare för MP i riksdagen menar att det råder en stor samsyn i partiet om de fyra utbrytarna.

– Alla riksdagsledamöter ska följa det regelverk vi har och stå upp för majoritetsbeslut. Det är så man behöver arbeta för att kunna stå upp för de överenskommelser vi gör och för att vi ska ha en tydlig politisk linje, säger hon.

Enligt gruppledaren förs en kontinuerlig dialog med utbrytarna, med målet om att de ska återvända till riksdagsgruppen. I dag deltar de varken i riksdagsgruppen eller har några platser i riksdagens olika utskott.

– Nu har vi en situation i riksdagsgruppen där det är mycket tyngre för de andra ledamöterna eftersom alla inte hjälps åt med riksdagsarbetet, säger Ferm.

Kan inte tvingas lämna riksdagen

Riksdagsledamöterna är valda på egna mandat och kan därför inte tvingas bort från riksdagen.

Ett parti kan däremot utesluta riksdagsledamöter som inte följer uppsatta regler. Uteslutna kan välja att sitta kvar i riksdagen som politiska vildar.

I riksdagen har funnits några politiska vildar de senaste mandatperioderna. De mest kända exemplen är Gudrun Schyman som lämnade V 2004 och satt kvar som vilde till 2006 och William Petzäll som lämnade SD 2011 och satt kvar som vilde fram till sin död 2012.