”Konstigt beslut från ett liberalt parti”

1 av 4
SAMHÄLLE

Liberalerna vill förbjuda nya religiösa friskolor och hoppas att flera partier ska följa efter.

Men beslutet får i stället hård kritik.

– Det är ett konstigt beslut från ett liberalt parti, säger Annika Eclund, utbildningspolitisk talesperson för Kristdemokraterna. 

Foto: Kristdemokraterna
Annika Eclund, utbildningspolitisk talesperson för Kristdemokraterna. 

Liberalernas partiråd i fredags röstade man för att förbjuda nyetableringar av religiösa friskolor. Beslutet, som togs efter en hård debatt, innebär att partiet blir det första som driver frågan.

– Det finns anledning att känna oro för expansionen av religiösa friskolor i våra invandrartäta förorter, de ökar segregationen. De barnen behöver mer än alla andra integreras i Sverige. Att man delar upp barnen utifrån hur stark deras föräldrars religiösa tro är, det är olyckligt, sa partiledaren Jan Björklund.

Däremot anser Liberalerna att de 60-talet religiösa friskolor med så kallade konfessionella inslag som redan finns ska få vara kvar, men inte tillåtas att utöka sin verksamhet.

Vill förbjuda nya religiösa skolor

Dagens lagstiftning ställer krav på att undervisningen inom friskolor ska vara fri från religiösa inslag. Däremot är det tillåtet med till exempel bön mellan lektionerna, något som inte är tillåtet inom kommunala skolor där hela utbildningstiden ska vara fri från religiösa inslag.

Liberalernas partiledare Jan Björklund sa också i fredags att han spådde att flera andra partier skulle komma att tänka om i frågan och följa efter.

Men beslutet får i stället kritik, framför allt från Allianskollegorna i Kristdemokraterna.

– Jag tror inte det är en överraskning för någon att vi inte vill ha något förbud mot konfessionella skolor. Det har vi också stöd för i Europakonventionen, att föräldrar och elever har rätt att välja skola efter sin egen övertygelse, säger Annika Eclund, partiets utbildningspolitiska talesperson.

Hennes parti vill att Skolinspektionens arbete ska vara ”frekvent och tydligt”.

– De religiösa inslagen får inte gälla undervisningen, det ska vara klart avgränsat till andra delar av utbildningen, det som inte är undervisningen.

Eclund tycker Liberalernas beslut är konstigt.

– Framför allt från ett liberalt parti, säger hon.

Inte heller hos regeringen får Björklunds förslag gehör. Tidigare gymnasieminister Aida Hadzialic (S) lyfte tidigare i år frågan om att ett eventuellt förbud måste diskuteras. Även statsminister Stefan Löfven har sagt att det är bra att frågan kommit upp, även om regeringen inte har några förslag kring förbud på gång.

Det bekräftas av nuvarande gymnasieminister Anna Ekström (S).

– Det pågår inget arbete för att förbjuda religiösa friskolor, men däremot finns det ett stort engagemang om att skolan ska vara en mötesplats, säger hon.

Hon menar att lagstiftningen är komplicerad.

– Man måste ta hänsyn till den europeiska konventionen om mänskliga fri- och rättigheter.

Liberalerna får inte stöd från något parti

Ekström är dock tydlig med att det är viktigt att barn med olika bakgrund möts i skolan och att kontrollerna av undervisningen är tydlig.

– Alla som skickar sina barn till skolan, oavsett om det är en religiös friskola eller en annan friskola, ska vara helt trygga med att undervisningen är fri från religionsutövning.

Inget av de andra riksdagspartierna är heller för ett förbud mot vare sig nya religiösa friskolor eller de som redan finns.

– Vi vill inte förbjuda, men vi vill att det ska vara ännu tydligare hur man som skola över huvud taget ska förhålla sig till skollagen. Vi vill till exempel inte se könsuppdelade lektioner. Alla skolor ska stå på en svensk värderingsgrund. Rättar man sig inte efter det förlorar man sitt tillstånd, säger Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk talesperson (M).

Vänsterpartiet sticker dock ut då man vill förbjuda religiösa inslag under hela skoltiden även på friskolor, men man är inte emot att det öppnas nya religiösa friskolor. Sverigedemokraterna är också emot ett förbud. Partiets skolpolitiske talesperson Stefan Jakobsson hänvisar till att det finns flera av de religiösa friskolorna som levererar utbildning på toppnivå.

– Vi är precis som Liberalerna införstådda med att det finns väldigt mycket problem med segregering. Men hur man än skulle utforma det här skulle det finnas kryphål, säger han.

SD vill i stället skärpa kontrollerna och agera mot finansieringen till olämpliga religiösa friskolor.

– Om vi är oroliga för att det finns muslimska friskolor i segregerade områden är det bättre att strypa de ekonomiska möjligheterna för finansiärer i andra länder att styra friskolor i Sverige, säger Jakobsson.

Tipsa oss på [email protected]