Löfvens supergrupp ska knäcka segregationen

1 av 8 | Foto: Lotte Fernvall
Ibrahim Baylan.
SAMHÄLLE

Här är Stefan Löfvens laguppställning som ska knäcka segregationen i Sverige.

Under ledning av samordningsminister Ibrahim Baylan (S) tillsätts nu en särskild statsrådsgrupp för att driva på insatserna för socialt utsatta områden.

– Jag är fullständigt övertygad om att utvecklingen går att vända, men vi måste jobba långsiktigt, säger Baylan.

Under politikerveckan i Almedalen i somras presenterade statsminister Stefan Löfven (S) planerna på ett långsiktigt reformprogram för socialt utsatta områden i Sverige för åren 2017-2025. Ansvaret för arbetet gick till Ibrahim Baylan, vars roll som energiminister i maj utökades till att också omfatta rollen som samordningsminister i regeringskansliet.

Under hösten har Baylan rest runt i landet och träffat forskare och experter på segregation.

Första mötet i morgon

Aftonbladet kan i dag berätta att han nu har utsett den grupp av statsråd som ska ansvara för att reformprogrammets syften följs och också jobba fram nya förslag på åtgärder.

Gruppen träffas för första gången i morgon, i anslutning till regeringssammanträdet, och består förutom Baylan av ministrar med ansvar i regeringen för frågor som till exempel jobb, skola och lag och ordning. Det är Morgan Johansson, Anders Ygeman, Ylva Johansson, Gustav Fridolin, Peter Eriksson och Alice Bah Kuhnke.

– Vi kommer att träffas kontinuerligt och gå genom vad som redan görs, hur vi kan samarbeta bättre mellan departementen och olika myndigheter för att arbetet ska bli mer kraftfullt, och framförallt, vilka ytterligare åtgärder skulle behövas, säger Baylan.

– Det handlar om att steg för steg bryta utvecklingen och vända den till det bättre. Jag är fullständigt övertygad om att det går, men vi måste jobba långsiktigt.

Baylan menar att statsråden i gruppen är ansvariga för frågor som måste ingå i arbetet för att bryta segregationen. Han framhåller att det på kort sikt är två saker som måste lösas, som att polisen ska vara närvarande där det sker brott och att lagarna måste vara tydliga med att det är oacceptabelt med attacker mot blåljuspersonal som polis och ambulans. Men det handlar också om bättre skolor och möjligheten att få jobb.

– Rätten till jobb är central. Det gör mycket för självkänslan hos vuxna att kunna sköta sin egen försörjning och det sänder också en viktig signal till barnen när mamma och pappa går till jobbet, säger Baylan.

”Vi ska involvera människor”

Inom ramen för reformprogrammet ska också en statlig delegation för social sammanhållning tillsättas. Den ska arbeta praktiskt och söka samarbeten för insatser i de socialt utsatta områdena med aktörer som kommuner, företag och ideella organisationer.

Enligt Ibrahim Baylan är det av största vikt att arbetet för att knäcka segregationen sker långsiktigt och att människor som själva är berörda involveras.

– Jag vill att vi ska involvera människor så att de själva är med och bygger sin närmiljö. Vi ska skapa förutsättningar för detta långsiktigt, annars riskerar det här bara att bli ytterligare ett projekt som någon kommit på någon annanstans med en utifrån bild. Det är jag allergisk emot. Kanske beror det på att jag själv har vuxit upp i ett av de här områdena, säger Ibrahim Baylan som har rötterna i sydöstra Turkiet och är uppvuxen i Stockholmsförorten Norsborg.

Regeringen avsätter 325 miljoner kronor för arbetet fram till år 2020.

Missa inga nyheter om politik - följ Aftonbladets samhällsredaktion på Facebook!

FAKTA

Löfvens statsrådsgrupp

Statsrådsgruppen i regeringskansliet ska säkerställa att Löfvens reformprogram för åren 2017-2025 verkställs. Gruppen ska också arbeta fram ytterligare reformer för att bryta segregationen och lyfta socialt utsatta områden.

Statsråden ansvarar för de fem utvecklingsområden som ingår i programmet. Det handlar om att bekämpa brottsligheten, minska långtidsarbetslösheten, lyfta skolornas och elevernas resultat, stärka samhällsservicen och minska bostadssegregation och trångboddhet samt stödja civilsamhället och arbetet för demokratiska värderingar.

I statsrådsgruppen ingår:

Ibrahim Baylan (S), samordningsminister och den som leder arbetet.

Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister.

Anders Ygeman (S), inrikesminister.

Ylva Johansson (S), arbetsmarknads- och etableringsminister.

Gustav Fridolin (MP), utbildningsminister.

Peter Eriksson (MP), bostads- och digitaliseringsminister.

Alice Bah Kuhnke (MP), kultur- och demokratiminister.

I regeringens budget för 2017 avsätts 50 miljoner kronor, 75 miljoner för 2018, 100 miljoner för 2019 och 100 miljoner för 2020 till insatser för att bryta segregationen.