Dagens namn: Gerda, Gerd
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

”Tvätta händerna ofta”

    Dödsfallen i Mexiko fortsätter att öka i antal och undantagstillstånd har införts i Kalifornien.

Den ”nya influensan” (tidigare svininfluensan) finns nu på fyra kontinenter och rycker allt närmare Sverige. Sent i går höjde världshälsoorganisationen WHO sin smittvarningsnivå till fas 5 på den 6-gradiga skalan. Enlig WHO innebär höjningen att det finns starka skäl att anta att ”en pandemi är omedelbart förestående”.

    Men hur är det egentligen? Finns det anledning för oss i Sverige att vara oroliga?

Aftonbladet har talat med landets samlade expertis.

Detta klipp finns inte längre på aftonbladet.se, men prova gärna Aftonbladet TV.

Här kan svininfluensan ha uppstått

Men åsikterna går isär om källan till smittan

1. Finns det någon anledning för oss i Sverige att vara oroliga?

2. Hur skyddar jag mig på bästa sätt?

Björn Olsen.   Björn Olsen. Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet:

1. Det går inte att svara ja eller nej på den frågan eftersom vi inte vet hur aggressiv eller farlig influensen blir. Men vi kan nog vara lika rädda för vårt eget beteende som för viruset – att vi alla springer i väg samtidigt och köper Tamiflu eller meningslösa munskydd.

2. Hämta information från nationella center och myndigheter om vad du ska göra och inte göra. Om de avråder från att resa till vissa delar av världen ska du inte göra det om du inte måste. Om du varit i USA och Mexiko och insjuknar i en märklig influensalik sjukdom – se till att få vård.

Martin Holmberg.   Martin Holmberg. Martin Holmberg, läkare på Socialstyrelsens smittskyddsenhet:

1. Ja, jag tror att den kommer komma hit. Det som är oroande är att många människor potentiellt kan bli sjuka. Det kan orsaka problem inom sjukvården och i övriga samhället. I Mexiko är det så dålig information att det inte går att dra säkra slutsatser om hur smittan är där. Men de har 3 000 prover som ska undersökas så inom en vecka vet vi bättre.

2. På precis samma sätt som mot en årlig influensa. Den här varianten sprider sig nämligen precis likadant – via små droppar som kommer ut bland annat när man nyser.

Det finns däremot inget som tyder på att någon blivit smittad av djur. Om du känner symptom – undvik kontakt med andra människor.

Marianne Elvander.   Marianne Elvander. Marianne Elvander, statsepizootolog på Sveriges veterinärmedicinska anstalt:

1. Vi följer utvecklingen och är oroliga på ett privat plan. Utifrån vårt djurperspektiv är det glädjande att FN:s jordbruksorgan i Rom skickat ett team till Mexiko. De har varit delaktiga i studier av fågelinfluensan och ska undersöka hur sjukligheten ser ut hos svinen.

2. Med salmonella och andra smittor från djur till människa är god hygien ett väldigt bra skydd. Med tanke på att grisar är ett bra blandkärl för nya influensavarianter är det viktigt att alla som arbetar med svin är uppmärksamma på detta faktum.

Johan Giesecke.   Johan Giesecke. Johan Giesecke, vetenskaplig chef på EU:s organ för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):

1. Ja, det skulle förvåna mig om smittan inte kom hit eftersom många svenskar varit i Mexiko. Men hur allvarlig den kommer vara är svårt att säga. Utanför Mexiko verkar influensavarianten inte lika farlig, oklart varför.

2. Åk inte till Mexiko om du inte måste. Tror du att du har influensa – stanna hemma från jobbet och sök vård. Smittvägen går ofta via händerna – när man nyser i handen och sedan hälsar på någon eller trycker på en hissknapp. Tvätta händerna ofta!

Jan Albert.   Jan Albert. Jan Albert, överläkare vid Smittskyddsinstitutet:

1. Ja, i alla fall för att influensan kan komma hit. Vi vet ännu inte hur allvarliga sjukdomssymptomen är men troligen liknar det vanlig influensa. Problemet är att många kan bli sjuka samtidigt. Då blir det svårt att hålla igång skolor, lokaltrafik och sjukhus.

2. Vi har utfärdat en resevarning avseende resor till Mexiko för att förhindra att resenärer från Sverige insjuknar. Om du nyligen varit där och får influensasymptom – kontakta sjukvården för vidare råd. Men gör det via telefon – så att du inte smittar andra om du skulle ha drabbats. Se våra andra råd på www.smittskyddsinstitutet.se .

SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet