Okej att slopa karensdagen

Lagen är inget hinder – bara företagens vilja

NYHETER

Alla svenska företag kan betala sjuklön från dag ett – om de vill.

– Jag förstår inte var man har fått det ifrån att det skulle vara omöjligt, säger Jonas Malmberg, professor i arbetsrätt.

Tjänstemännens centralorganisation, TCO, och Lärarförbundet kräver att regeringen ger arbetsgivarna möjlighet att betala lön från första sjukdagen för den som får svininfluensa:

– Vi vill ha en slopad karensdag under svininfluensan eftersom skolan är en så stor smittspridningsplats. I dag kan arbets-givarna inte slopa den på grund av lagverket, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

”Inget antyder det”

Men Aftonbladets granskning visar att lagen redan i dag tillåter sjuklön från dag ett:

– Ingenting i förarbetena till lagen antyder att det skulle finnas ett förbud mot det, säger Lars Gellner, arbetsrättsjurist på de privata företagens organisation Svenskt Näringsliv.

Egen bedömning

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gör en annan bedömning.

Chefen för förhandlingssektionen, Lena Emanuelsson, säger att ”det finns en karensdag i sjuklönelagen och den har SKL uppmanat sina medlemmar att följa”. Samtidigt konstaterar hon att det bara är en rekommendation till kommuner och landsting:

– Vi kan inte binda våra medlemmar. Varje arbetsgivare tillämpar lagar och kollektivavtal utifrån deras egna bedömningar.

Jonas Malmberg, professor i arbetsrätt, har inte specialgranskat frågan om slopad karensdag. Ändå reagerar han spontant när Aftonbladet ringer:

– Jag har inte tagit ställning i frågan. Men jag förstår inte var man har fått det ifrån att det skulle vara omöjligt. Om man läser lagtexten står det bara att avtal som är till nackdel för arbetstagaren är ogilitga.

Inte ens Svenskt Näringsliv – som alltså bedömer att företagen har möjlig-het att betala för den slop-ade karensdagen – tycker att de verkligen ska göra det:

– Vi rekommenderar inte arbetsgivarna att betala för karensdagen, säger Lars Gellner.

FAKTA

Därför ska arbetsgivarna inte betala lön från första sjukdagen

Lena Emanuelsson, chef på Sveriges Kommuners och Landstings, SKL:s, förhandlingssektion

1 Det finns en karensdag i sjuklönelagen. Den har SKL uppmanat sina medlemmar att följa.

2 Vår bedömning är att en slopad karensdag har marginell betydelse för att minska smittspridningen.

Därför ska arbetsgivarna betala lön från första sjukdagen

Eva-Lis Sirén, förbunds-ordförande på Lärarförbundet

1 Det handlar om väldigt stora samhällsekonomiska kostnader om vi får en snabb spridning av svininfluensan.

2 Med en karensdag blir det svårare att följa Socialstyrelsens rekommendationer. Enligt dem ska arbetstagare stanna hemma så fort de känner minsta symptom.

3 Lärare möter stora grupper av barn. Det är jätteviktigt att de inte ska behöva tveka av ekonomiska skäl att stanna hemma om de blir sjuka.