Vaccinationskrocken

Så gör du med de två influensavaccinen

Foto: Lars Hedelin
NYHETER

Det råder vaccinationsfeber i Sverige.

Just nu hetsar många att få sin beskärda del av det svåråtkomliga svininfluensavaccinet – samtidigt har vaccineringen för den vanliga influensan inletts.

Men krockar vaccinen i kroppen, och måste man ta dem med en viss tid emellan?

– Det går bra att ta båda vaccinen samtidigt, säger infektionsprofessor Lars Rombo.

Han leder en studie som undersöker om det går att ge vaccin mot vanlig säsonginfluensa, Fluarix, samtidigt med vaccinet mot svininfluensa, Pandemrix.

Studien är inte helt slutförd men resultaten ser bra ut.

– Vi har undersökt om vaccinens skyddseffekt blir svagare om man tar dem samtidigt. Men så verkar inte ske.

Inte fler biverkningar

Studien har mätt testpersonernas antikroppar efter vaccinationerna och halterna var lika höga som hos de personer som fick vaccinen var för sig, med tid emellan, efter den första vaccinationen.

Ökar risken för biverkningar om man tar två vaccin samtidigt?

– Nej, lustigt nog minskade de, men det måste vara slumpen. Däremot är ju biverkningarna av Pandemrix lite svårare än av det vanliga vaccinet.

Det är en följd av vaccinet är potent och i många fall ger en fullgod effekt efter bara en vaccination.

– Det finns inga gratis luncher. I stället har vi ett vaccin som ger ett gott skydd omedelbart.

Nästan 90 procent av de 168 personerna i testgruppen, 61 år och äldre, fick ett fullgott skydd efter en dos.

– Har man ett bra immunförsvar och inte tillhör riskgrupperna tycker jag att det räcker med en dos, säger Rombe.

"Svininfluensan först"

Läkemedelsverket vill däremot inte ge rekommendationer innan studien är helt klar.

– Jag kan inte gå i god för att det verkligen går lika bra att vaccinera samtidigt ännu, säger Jan Liliemark, professor vid Läkemedelsverket.

Han säger att det gamla rådet om att vänta två veckor mellan vaccinationerna får gälla så länge.

– Det viktigaste är att man vaccinerar sig mot svininfluensan, säger Liliemark.

Han säger att det främst finns tre skäl till att svininfluensan bedöms som allvarligare än vanlig influensa.

För det första riskerar betydligt fler människor att drabbas av svininfluensan än av säsongsinfluensan eftersom den är ny.

För det andra har svininfluensan ett annat mönster och är elakare mot yngre människor.

– Den har en annan sjukdomsbild, den angriper bland annat luftvägar och ger ofta diarré, säger Liliemark.

För det tredje oroar sig forskare och läkare för "den andra vågen", som ibland kommer efter nya sjukdomar. Då kan den ha förändrats och blivit farligare.

– Men än så länge har vi inte sett några tecken på det.