Dags att vakna nu

NYHETER

Törs vi lita på vården?

Frågan är befogad sedan fyra personer dött av svininfluensan – efter att de nekats vård.

Mary Mårtensson.

Vi vill gärna lita på läkarna. För vem ska vi annars lita på?

Men på två månader har fem svårt sjuka människor med andningssvårigheter och symptom på svininfluensan skickats hem, sedan de förgäves – ofta flera gånger – sökt vård för sin allvarliga sjukdom.

Fyra av dessa personer dog kort tid efteråt. Två av dem var barn.

Bob Lindborg, 50, lever – men hans tillstånd är livshotande och han vårdas i en konstgjord lunga.

Frågan infinner sig: Hade dessa personer överlevt – om de hade blivit inlagda på sjukhus redan första gången de sökte vård?

Det är en otroligt smärtsam tanke – att de kanske inte klarade sig på grund av försummelse från sjukvården.

Denna fråga kommer kanske att plåga deras anhöriga livet ut.

Denna fråga måste sjukvården ta till sig. Den är livsavgörande.

Risken är annars att fler personer avlider – och att vi slutar lita på sjukvården. Det är inget bra scenario.

Vårdpersonalen måste därför lära sig att på ett avgörande sätt – och i ett tidigare skede – kunna bedöma vilka influensa-patienter som måste läggas in för sjukhusvård – och vilka som kan skickas hem.

Sjukvården i Region Skåne har – utifrån felbedömningen av Bob Lindborg – ändrat sina rutiner.

Detta vore något för alla andra landsting att kopiera.

Det är dags att vakna.

Sjukvården kan inte kosta på sig fler misstag.

ARTIKELN HANDLAR OM