Apparaten som räddar liv – på en minut

Mäter hur farlig svininfluensan är

Foto: Foto: Lars Allars
LIVSVIKTIG Här är apparaten som visar om svininfluensan börjar bli allvarlig eller livshotande. Den mäter syrehalten i blodet, puls och hjälper personalen att bedöma hur pass sjuk patienten är. På akuten på Södersjukhuset i Stockholm är det sedan 2,5 år tillbaka rutin med dessa kontroller på alla patienter som kommer in. Även andningsfrekvens och temperatur mäts. Här får Aftonbladets reporter en snabbkoll av vårdchefen Sören Carlsson Sanz.
NYHETER

Den här apparaten kan rädda liv.

Den mäter syrehalten i blodet – och avslöjar om svininfluensan är livshotande.

– Vi missar inte de svårast sjuka, säger Sören Carlsson Sanz, vårdchef på akuten på Södersjukhuset.

Fyra patienter är döda. Alla hade svininfluensan, hög feber och svårt att andas. Men de nekades vård och skickades hem för att sjukvårdspersonalen missade att de var svårt sjuka.

Just andningssvårigheter är ett allvarligt tecken. Med den här apparaten kan man mäta syremättnad i blodet, puls och blodtryck – och avgöra hur sjuk patienten är.

– Andningsfrekvens och syremättnad i blodet visar oerhört tydligt om patienten är andningspåverkad. Det är ett viktigt instrument, säger Sören Carlsson Sanz på Södersjukhuset i Stockholm.

Billig metod

Där arbetar personalen efter en modell som kallas triage – sortering. Puls, blodtryck, syremättnad, andningsfrekvens och temperatur kontrolleras snabbt på alla patienter som kommer in akut.

Det tar en minut.

– Det är en billig metod för att rädda liv. Om man mäter detta så missar man inte de svårast sjuka patienterna, säger Sören Carlsson Sanz.

Syremättnaden mäts via en ”fingertuta” på pekfingret som är kopplad till en apparat. En frisk person har en syremättnad i blodet på mellan 97 och 100 procent. Om den är lägre än 95 procent tillkallas alltid en läkare.

– Vi gör de här kontrollerna på alla patienter som kommer in akut – även om det bara stukat lilltån.

”Inte missat någon”

Hittills har rutinerna varit effektiva.

– Patientsäkerheten har förbättrats avsevärt. Vi har inte missat en enda allvarligt sjuk patient sedan vi införde modellen. Det hände däremot regelbundet förut, säger Sören Carlsson Sanz.

I helgen fick Södersjukhuset akut in 48 patienter med svininfluensa. Alla blev bedömda utifrån triage-modellen. Knappt hälften av dem blev inlagda.

Apparaten kostar 8 000 kronor. Men inte alla akutmottagningar använder sig av triage-modellen.

– Den borde införas på alla akutmottaningar och det skulle vara absolut möjligt för vårdcentralerna att införa den, säger Sören Carlsson Sanz.