Experten: Fler får feber än av vanligt vaccin

Vaccinet mot svininfluensa starkare än andra

NYHETER

Fler blir sjuka av svininfluensavaccinet än av andra vaccin.

Men vaccinet är inte för starkt, anser Jan Liliemark på Läkemedelsverket.

– Det är priset man får betala, säger han.

Professor Jan Liliemark.

Svininfluensavaccinet är starkare och mer effektivt än många andra vaccin.

Klart fler får feber och ont i armen när de vaccineras mot svininfluensa än mot vanlig säsongsinfluensa.

– Men det är priset man får betala för den här bättre effekten. Det tror jag de flesta klarar av, säger Jan Liliemark på Läkemedelsverket.

Smärta och effekt hänger inte ihop

Fler får mer feber och ont i armen efter vaccineringen mot svininfluensa och det beror troligen på att vaccinet är så starkt.

– Ja, det hänger nog ihop. Hade det haft sämre effekt hade biverkningarna varit mindre.

Men man kan inte säga att de som får mest ont är de som är bäst skyddade.

Sämre skydd och samma biverkningar

Dock menar Jan Liliemark att de allergiska reaktionerna inte hade varit färre även om vaccinet varit svagare eller mindre effektivt.

– De som är allergiska hade sannolikt fått en reaktion oavsett. Det har inget med effekt eller styrka att göra, säger han.

Men vaccinet är inte för starkt, anser han.

– När man har gett en halv dos till vuxna får man något sämre effekt, men inte mycket mindre biverkningar.

När det gäller barn är det annorlunda. Hade man gett dem en hel dos hade de fått fler biverkningar men inte bättre skydd.

ARTIKELN HANDLAR OM