Ljusdal

NYHETER

Här är vaccineringsuppgifter för denna kommun.

Vaccinationsordning:

Riskgrupp-Gravida Dos 1 v 43-44 (Är du gravid får du din vaccinering på Familjecentrum i Ljusdal oavsett vilken hälsocentral du tillhör.)

Riskgrupp-Kroniskt sjuka Dos 2 v 47-48

3-5 år Dos 1 v 44

6-12 år Dos 1 v 45-46

13-19 år Dos 1 v 45-46

20-29 år Dos 1 v 48

30-39 år Dos 1 v 49

40-49 år Dos 1 v 50

50-59 år Dos 1 v 51

60-67 år Dos 1 v 2

68 år och äldre Dos 1 v 3

Ljusdals hälsocentral Vaccinationsordning

Riskgrupp – Gravida

Är du gravid får du din vaccinering på Familjecentrum i Ljusdal oavsett vilken hälsocentral du tillhör.

Dos 1 v 43-44

Dos 2 v 47-48

Riskgrupp – Kroniskt sjuka

Dos 1 v 43-44

Dos 2 v 47-48

Hantverkshuset, f d Baslivs Ljusdal

Vecka 43-44

Fördelning per veckodag utifrån första bokstaven i ditt efternamn.

Onsdag kl 12.00-19.00 (A-M)

Torsdag kl 12.00-19.00 (N-Ö)

Vecka 44

Barn 3-5 år får vaccination på Familjecentrum i Ljusdal.

Fördelning per veckodag utifrån första bokstaven i barnets efternamn.

Tisdag kl 13.00-19.00 (A-G)

Onsdag kl 13.00-19.00 (H-N)

Torsdag kl 13.00-19.00 (O-T)

Fredag kl 13.00-17.00 (U-Ö)

Vecka 45-46

Barn 6-19 år får sitt vaccin på respektive vaccinationscentral eller hälsocentral. Information sker via skolhälsovården. Om du av någon anledning inte går i skola får du ditt vaccin under vecka 48.

Vecka 47

Fördelning per veckodag utifrån första bokstaven i ditt efternamn.

Onsdag kl 13.00-19.00 (A-M)

Torsdag kl 13.00-19.00 (N-Ö)

Vecka 48-3

Fördelning per veckodag utifrån första bokstaven i ditt efternamn.

Tisdag kl 13.00-19.00 (A-E)

Onsdag kl 13.00-19.00 (F-J)

Torsdag kl 13.00-19.00 (K-O)

Fredag kl 13.00-18.00 (P-U)

Lördag kl 12.00-18.00 (V-Ö)

Järvsö hälsocentral

Vaccinationslokal: Mekanotjänst, f d Samhalls matsal, Järvsö

Är du gravid får du din vaccinering på Familjecentrum i Ljusdal oavsett vilken hälsocentral du tillhör.

Vecka 43-44

Fördelning per veckodag utifrån första bokstaven i ditt efternamn.

Onsdag kl 15.00-19.00 (A-M)

Torsdag kl 15.00-19.00 (N-Ö)

Vecka 44

Barn 3-5 år får vaccination på BVC, barnavårdscentralen vid Järvsö hälsocentral. Fördelning per veckodag utifrån första bokstaven i barnets efternamn.

Onsdag kl 14.00-19.00 (A-M)

Torsdag kl 14.00-19.00 (N-Ö)

Vecka 45-46

Barn 6-19 år får sitt vaccin på respektivet vaccinationscentral eller hälsocentral. Information sker via skolhälsovården. Om du av någon anledning inte går i skola får du ditt vaccin under vecka 48.

Vecka 47

Fördelning per veckodag utifrån första bokstaven i ditt efternamn.

Onsdag kl 15.00-19.00 (A-M)

Torsdag kl 15.00-19.00 (N-Ö)

Vecka 48-3

Fördelning per veckodag utifrån första bokstaven i ditt efternamn.

Tisdag kl 15.00-19.00 (A-I)

Onsdag kl 15.00-19.00 (J-R)

Torsdag kl 15.00-19.00 (S-Ö)

Färila hälsocentral

Vaccinationslokal: Folkets Hus Färila

Är du gravid får du din vaccinering på Familjecentrum i Ljusdal oavsett vilken hälsocentral du tillhör.

Vecka 43-44

Fördelning per veckodag utifrån första bokstaven i ditt efternamn.

Tisdag kl 15.00-19.00 (A-M)

Onsdag kl 15.00-19.00 (N-Ö)

Vecka 44

Barn 3-5 år får vaccination på BVC, barnavårdscentralen vid Färila hälsocentral. Fördelning per veckodag utifrån första bokstaven i barnets efternamn.

Onsdag kl 14.00-19.00 (A-M)

Torsdag kl 14.00-19.00 (N-Ö)

Vecka 45-46

Barn 6-19 år får sitt vaccin på respektivet vaccinationscentral eller hälsocentral. Information sker via skolhälsovården. Om du av någon anledning inte går i skola får du ditt vaccin under vecka 48.

Vecka 47

Fördelning per veckodag utifrån första bokstaven i ditt efternamn.

Tisdag kl 15.00-19.00 (A-M)

Onsdag kl 15.00-19.00 (N-Ö)

Vecka 48-3

Fördelning per veckodag utifrån första bokstaven i ditt efternamn.

Tisdag kl 15.00-19.00 (A-I)

Onsdag kl 15.00-19.00 (J-R)

Torsdag kl 15.00-19.00 (S-Ö)

Los hälsocentral

Vaccinationslokal: Furugården Los

Är du gravid får du din vaccinering på Familjecentrum i Ljusdal oavsett vilken hälsocentral du tillhör.

Vecka 43-44

Måndag kl 10.00-16.00

Vecka 44

Barn 3-5 år får vaccination på Färila hälsocentral. Fördelning per veckodag utifrån första bokstaven i barnets efternamn.

Onsdag kl 14.00-19.00 (A-M)

Torsdag kl 14.00-19.00 (N-Ö)

Vecka 45-46

Barn 6-19 år får sitt vaccin på respektivet vaccinationscentral eller hälsocentral. Information sker via skolhälsovården. Om du av någon anledning inte går i skola får du ditt vaccin under vecka 48.

Vecka 47-3

Måndag kl 10.00-16.00

Ramsjö hälsocentral

Vaccinationslokal: Distriktssköterskemottagningen Ramsjö

Är du gravid får du din vaccinering på Familjecentrum i Ljusdal oavsett vilken hälsocentral du tillhör.

Vecka 43-44

Torsdag kl 12.00-16.00

Vecka 44

Barn får vaccination på Familjecentrum Ljusdal. Fördelning per veckodag utifrån första bokstaven i barnets efternamn.

Tisdag kl 13.00-19.00 (A-G)

Onsdag kl 13.00-19.00 (H-N)

Torsdag kl 13.00-19.00 (O-T)

Fredag kl 13.00-17.00 (U-Ö)

Vecka 45-46

Barn 6-19 år får sitt vaccin på respektivet vaccinationscentral eller hälsocentral. Information sker via skolhälsovården. Om du av någon anledning inte går i skola får du ditt vaccin under vecka 48.

Vecka 47

Torsdag kl 12.00-16.00

Vecka 48-3

Torsdag kl 10.00-16.00

Felaktiga uppgifter? Rapportera här!

Uppdaterad 4 november 2009