Höör

NYHETER

Här är vaccineringsuppgifter för denna kommun.

Vårdcentralen i Höör

Öppettider: Vard. 8-17

Så går vaccineringen till:

v. 45 Skolelever 6-18 år

v. 46 Skolelever 6-18 år

v. 47 Åldersklass 19-29 och 30-39 år

v. 48 Åldersklass 40-49 år

v. 49 Åldersklass 50-59 år

v. 50-51 Åldersklass 60 år och äldre

Länk till landstingets information: http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=236275

Felaktiga uppgifter? Rapportera här!

Uppdaterad 4 november 2009