Kumla

NYHETER

Här är vaccineringsuppgifter för denna kommun.

Kumla vårdcentral, Kungsvägsmottagn.

Öppettider: 14.00-16.00

Så går vaccineringen till:

Läsare: "Kölapp vid dörren delas ut av personal, man fyller i uppgifter på en blankett, sen ropas man upp, 5 åt gången, får sitt vaccin och sen går man hem. snabbt o effektivt. Inga frågor om man tillhör en riskgrupp, utan kommer man dit får man sin spruta."

Fylsta vårdcentral

Öppettider: tis- tors 14-16

Läsare: "Det var rätt mycket folk redan runt 13.30. Man fyller i en blankett innan man slussas in i ett väntrum med ett 30-tal andra. Trots folkmängden gick det väldigt fort."

Felaktiga uppgifter? Rapportera här!

Uppdaterad 5 november 2009