Vårdens krisplan

Friska ska isoleras – för att skyddas mot svininfluensan

Foto: Foto: lars hedelin
NATTÖPPET Från och med i dag är infektionsmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala öppen även nattetid – för att influensapatienter inte ska blandas med övriga intagna på akuten. ”Vi är beredda”, säger Sissi Lundgren, ansvarig sjuksköterska. Till höger står sjuksköterskan Lena Lindström.
NYHETER

Svininfluensan exploderar i nya fall.

Nu rustar sjukhusen för krisplanen – omvänd isolering.

– Ingen vet var det här slutar, säger Stefan Engqvist, chefsläkare på Karolinska universitetssjukhuset.

Trycket på vården ökar för varje dag, visar Aftonbladets rundringning till tio av landets största sjukhus.

– Tendensen vi ser är att antalet smittade som kommer till oss ökar, säger Stefan Engqvist.

Av de 20 patienter som i går fanns på sjukhuset med konstaterad eller misstänkt svininfluensa var de flesta barn. Tre av dem vårdas på barnintensiven. En vuxen finns på vuxenintensiven.

Följs dag för dag

Nu följs utvecklingen dag för dag för att eventuellt sjösätta krisplanen där den högsta åtgärdsnivån är att tillämpa ”omvänd isolering”.

Det innebär att isolera dem som inte är smittade från den smittade majoriteten – och skulle öppna stora utrymmen inom vården för de smittade.

Med den säkerhetsnivå som råder i dag kan 120 av Karolinska universitetssjukhusets totalt 1 600 vårdplatser successivt överlåtas till svininfluensapatienter.

– Vi känner inte någon större oro just nu. Men vi vet ju inte var det här slutar någonstans, det vet ju ingen, säger chefsläkaren.

”Ökat tryck”

På Universitetssjukhuset i Malmö ger infektionsläkaren Sven Haidl en liknande bild:

Fem inlagda. Fler tester och fler positiva provsvar. Patientrockader mellan avdelningarna mitt i natten för att få platserna att räcka till.

– Det ökar absolut och allt tyder på att vi snart kommer att se ett väsentligt ökat tryck. Det går rätt så bra nu. Men snart får vi nog börja skjuta upp den planerade kirurgin.

Sven Haidl drar paralleller till spanska sjukan som dödade uppåt 100 miljoner människor mellan 1918 och 1920.

Gick på lungorna

– Det var en influensa som direkt gick på lungvävnaderna och ofta drabbade unga personer. Det är precis samma mönster här. Det här är en allvarlig sjukdom, det kan man verkligen se här på golvet. Vi behöver lägga in ungefär 10 procent av de konstaterade fallen och en hel del behöver intensivvård.

Från övriga större sjukhus är bilden av smittans tillväxt samstämmig. Akademiska i Uppsala har de senaste dagarna tagit emot uppåt tio smittade patienter varje dag.

– Vi märker av en kraftig ökning, säger Göran Günther, verksamhetschef på infektionskliniken.

Topp i december

Smittskyddsinstitutet räknar med att nuvarande våg får sin topp i december.

– Första kulmen nås före jul, säger statsepidemiolog Annika Linde.

70 procent av intensivvårdspatienterna som har svininfluensan hör till riskgrupperna – och en majoritet av dessa har redan vaccinerats. Det kommer att underlätta för sjukvården, enligt Linde:

– Men vi kan inte vaccinera bort alla riskfall, alla Ecmo-fall, alla dödsfall.

FAKTA

Läget på sjukhusen

Umeå

Norrlands universitetssjukhus: På infektionskliniken ligger fyra, kanske fem, smittade.

– Vi ser en klar ökning av antalet influensapatienter som måste ligga inne. I de flesta fall är det att de har någon riskfaktor eller att de är gravida. Vi har haft en patient som vårdats på intensiven, säger infektionsläkare Jill Söderberg.

Uppsala

Akademiska: Tio smittade söker vård varje dag.

– Vi märker av en kraftig ökning, säger Göran Günther, verksamhetschef på infektionskliniken.

Örebro

Universitetssjukhuset: Akuten tar emot fler misstänkt smittade.

– Enligt de färskaste siffrorna vi har är sju patienter inlagda i Örebro läns landsting och vi ser en ökning, säger sjukhusets informationschef Ulrika Julin.

Stockholm

Södersjukhuset: Sju vuxna och ett barn inlagda. Inga av dem tillhör någon riskgrupp.

– Vi har haft dubbelt så många som söker till akuten med misstänkta symtom denna vecka mot för förra, säger informationschef Helen Hellströmer.

Solna/Huddinge

Karolinska universitetssjukhuset: 20 med konstaterad eller misstänkt svininfluensa inlagda. Tre av dem vårdas på barnintensiven. En vuxen på vuxenintensiven.

– Tendensen vi ser är att antalet smittade som kommer till oss ökar, säger chefläkare Stefan Engqvist.

Göteborg

Sahlgrenska: En patient med svininfluensa inlagd, en 25-årig gravid kvinna som vårdas i respirator. Tillståndet för henne är oförändrat, men fortfarande allvarligt.

– Tillströmningen av patienter har ökat under den sista veckan, säger pressekreterare Göran Samuelsson.

Norrköping

Vrinnevisjukhuset: Ett konstaterat och två misstänkta fall. Fler misstänkta fall på akuten.

Linköping

Universitetssjukhuset: Två verifierade fall av svininfluensa inlagda. En av dem i respirator.

– Vi har haft en handfull patienter varje vecka på sjukhuset och det har huvudsakligen varit unga vuxna, säger pressekreteraren Bodil Knuthammar.

Lund

Universitetssjukhuset: Två patienter får behandling med Ecmo, konstgjord lunga. På infektionskliniken växer antalet misstänkta fall.

– Vi har mellan två och tre fall inne just nu. Det ökar definitivt, vi har fler misstankar dagligen, säger infektionsläkaren Ulf Karlsson.

Malmö

Mas: Fem smittade inlagda. Ökat antal fall med misstänkta symtom på akuten. Patienter tvingas flytta mellan avdelningarna för att ge plats åt nya fall.

ARTIKELN HANDLAR OM