En vaccindos räcker

NYHETER

En dos vaccin är tillräcklig till friska personer över 13 år, inklusive gravida kvinnor, slår Läkemedelsverket och Socialstyrelsen fast vilket bekräftas i ett pressmeddelande.

Barn och personer med nedsatt immunförsvar i riskgrupperna behöver dock få två doser.

För vården skulle det innebära en stor lättnad att bara behöva ge en dos vaccin till flertalet.

– Jag tycker att det underlättar planeringsförutsättningarna, man kan bli klar tidigare och frigöra resurser, säger Göran Stiernstedt, direktör för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– Man slipper det här med att folk kommer för en andra dos samtidigt som alla inte har fått sin första. Så det är mycket positivt, säger Göran Stiernstedt.

Trycket från allmänheten med frågor om svininfluensan ökar nu kraftigt på sjukvårdsrådgivningarna runt om i landet.

– Vi har fått signaler från flera landsting om att det nu är ett mycket, mycket högt tryck. I exempelvis i Malmö var det i går en timmes väntetid för att komma fram, säger Lars-Olof Hensjö, medicinsk chef på Sjukvårdsrådgivningen.

Många av samtalen till 1177 kommer från oroliga småbarnsföräldrar.

– Eftersom sjukdomen har den karaktären att den drabbar barn och ungdomar i högre utsträckning, ligger det i sakens natur att de samtalen ökar ännu mer i det här läget, säger han.

TT: Går det att öka kapaciteten att ta emot samtal?

– Där finns det begränsningar. I Malmö har man redan kallat in extra sjukvårdspersonal och chefen där har sagt att man inte kan komma längre, de har tömt resurserna. Men det går säkert att finjustera och sedan får man acceptera att ringa på tider när inte så många andra ringer, säger Lars-Olof Hensjö.

Enligt Hensjö undersöker Sjukvårdsrådgivningens tekniska personal om det går att göra tekniska förbättringar av telefonsystemet.

Även i Stockholm är trycket mycket hårt, den som ringde 1177 strax före lunch på fredagen ombads att återkomma senare. Samtalen var enligt Medhelp, som sköter telefonrådgivningen i Stockholms läns landsting, på torsdagen dubbelt så många på influensalinjen som normalt.

I Västra Götalandsregionen var det på fredagseftermiddagen 17 minuters väntetid för att få tala med en sjukvårdskunnig person.

TT