Gödsel kan ha använts som sprängmedel

NYHETER

Ett företag säger sig ha sålt sex ton konstgödsel till den misstänkte 32-åringen och han kan ha använt sig av gödslet för att tillverka sprängladdningen. Ammoniumnitrat kan, tillsammans med till exempel dieselolja, fås att detonera. Men gödslet blandas ofta upp med andra ämnen som gör det mindre lämpligt som sprängämne.

På ett vanligt lantbruk kan det finnas många ton gödsel, säger Bo Janzon, professor i energiteknik och tidigare chef för vapenavdelningen på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

Explosionen i Oslo kan ha orsakats av en laddning med hundratals kilo sprängmedel.

– Det var uppenbarligen en ganska stor laddning, förödelsen var omfattande och fönsterrutor gick sönder på väldigt långt avstånd. Det tyder på att det är i storleksordningen minst hundratals kilo, kanske mer, säger Bo Janzon.

En så stor sprängladdning orsakar normalt en krater som mäter flera meter i diameter och är någon eller några meter djup.

– I en personbil får man in maximalt fem–sex hundra kilo. Då blir det normalt nästan ingenting kvar av bilen.

Explosionen kan också ha orsakats av dynamit, och även då krävs stora mängder sprängmedel, enligt Bo Janzon.

TT