Akut behov: krishjälp

Röda korsets frivilliga möttes av kaos och panik

Foto: STEFAN JERREVÅNG
FEM SAKNADE Röda korset fortsatte i går sökandet efter de fem saknade personerna i vattnet utanför Utøya. ”Det är ett mycket stort och djupt område vi söker i”, säger Thor Endrerud. Svenska Röda­ korset har skickat tre specialister på krishantering till Oslo och ytterligare 30 är redo att rycka in om det behövs.
NYHETER

UTVIKA. De senaste fem dygnen har Röda kors-chefen Hege Endrerud knappt varit hemma.

Hon var med och tog hand om skadade och anhöriga vid Utøya i fredags. I går ledde hon sökandet efter fler offer i den 286 meter djupa sjön.

– Mannen som orsakat allt detta lidande vill jag inte ens ägna en tanke, säger hon.

Foto: STEFAN JERREVÅNG
”OVERKLIGT” Hege Enderud, chef för Röda korset i Ringerike, var på plats tre timmar efter att larmet kom från Utøya. ”Det var fullständigt overkligt”, säger hon.

Aftonbladet träffar Hege Endrerud vid en liten pir i Utvika där polis och räddningstjänst har sitt högkvarter. 600 meter ut i sjön ligger Utøya. Hon är chef för Röda korset i Ringerike och kom hit redan i fredags kväll.

– Tre timmar efter larmet var jag på plats. Det var kaos och panik, gråt och skrik. Flera hundra drabbade. Offer utan kläder som behövde filtar och oroliga anhöriga som sökte sina barn. Skadade som behövde vård. Det var fullständigt overkligt, säger hon.

Hon har också varit på hotellet där överlevande ungdomar samlades och dit anhöriga kom.

– Det som berörde mig mest var en far som åkt bil hela natten. När han kom hit hittade han sin ene son – men den andra hade han mist. Jag får gåshud av att prata om det, säger hon.

”Fantastiska”

I flera dagar har hon deltagit i arbetet på anhörighotellet.

– Ungdomarna har varit fantastiska på att ta hand om varandra. Man kunde komma in i ett rum där det låg 10–12 ungdomar i en dubbelsäng och höll om varandra. De pratade om sina hemska upplevelser och tröstade varandra, säger hon.

– De diskuterade vilka som var skjutna, vilka som skadats eller var döda. Och vi gjorde listor så att alla skulle veta vilka som fanns på de olika sjukhusen.

I går arbetade hon tillsammans med sin man Thor i Utvika. Han ledde sökandet efter döda i vattnet.

– Vi är 14 Röda korsare här och har tre fullt utrustade båtar. Vi arbetar bland annat med värmekameror, säger han.

Flyter upp till ytan

– Vi har fått uppgiften att en kropp kan finnas i vattnet. Och det är ett mycket stort och djupt område vi söker i, säger Thor Endrerud.

Vanligtvis flyter en död kropp upp till ytan efter fyra till sex dagar.

– Men redan efter några timmar sjunker den igen. Men vi är proffs på att söka i vatten. Och vi arbetar hårt hela tiden.

Svenskar på plats

Svenska Röda korset har skickat tre specialister på krishantering till Oslo.

– Vi ska bistå i arbetet och hjälpa till att starta lokalt krisstöd, säger Jonas Prawitz, chef för beredskaps- och krishanteringsenheten.

Svenska RK har även 30 människor som står stand by att rycka in i arbetet om så krävs.

Vilken hjälp behövs?

– Det är svårt att säga. Alla människor är unika och har olika behov, men det första alla brukar fråga efter är information. Sedan handlar det om att hitta en väg ur det hela.

Enligt Prawitz är Norge framstående på krishanteringsteorier, men däremot saknar de den erfarenhet som finns i Sverige.

– Sverige har tyvärr praktisk erfarenhet med Estoniakatastrofen, tsunamin och Göteborgsbranden. Vi har gjort det som norrmännen varit förskonade från.