Ingen höjd hotbild i Norge

NYHETER

Efter fredagens två attentat i Norge har den norska säkerhespolisen utvärderat hur hotbilden ser ut i landet.

De konstaterar att den inte har ökat.

Deras efterforskningar tyder också på att Breivik agerade ensam.

Norska säkerhespolisen, PST, släppte på fredagen en rapport där de presenterar information runt hotbilden i Norge efter förra veckans terrorangrepp. De konstaterar att den inte har ökat, men att hotnivån kan komma att omvärderas i fall ny information framkommer.

De högerextrema tar avstånd

I utredningen skriver PST att det på flera områden är väsentliga skillnader mellan den högerextrema miljön och Breiivik.

Breiviks ideologiska övertygelse verkar, enligt PST, skilja sig från flertalet av de personer som är knutna till de traditionella högerextrema miljöerna i Norge.

Det verkar också som att personer i de högerextrema kretsarna i Norge tar avstånd från terrorhandlingarna.

Hur mycket kontakt Breivik har haft med de högerextrema miljöerna i Norge är ännu inte klarlagt.

Breivik själv tar avstånd från nazism och antisemitism, och talar om högerextrema miljöer i negativa ordalag, enligt rapporten.

Inga förändrade hotnivåer

Hotet från högerextrema miljöer i Norge är inte förrändrat efter terrorhandlingen, konstaterar PST.

De konstaterar vidare att hotet från vänsterextrema miljöer inte är väsentligt förändrat efter den 22 juli. Inte heller hotet från extrema islamister anses förhöjt efter dåden.

PST har i dagsläger ingen information som säger att Breivik har varit i kontakt med nationella extrema grupper, även om de inte utesluter att det kan ha förekommit – både inom och utom Norge.

Omfattningen av Breiviks aktiviteter på antiislamska forum är inte klarlagd, men han har varit aktiv på flera forum.

PST har ännu inte lyckats hitta det internationella nätverk som Breivik säger att han är medlem i, men fortsätter att utreda detta.

Den information PST har nu tyder på att Breivik var ensam attentatsman.